Zarządzanie Projektami

studia podyplomowe

Opis kierunku

Studia hybrydowe: 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line  – termin rozpoczęcia zajęć październik 2024

Trwa rekrutacja. Dołącz do grupy.

W erze globalizacji i technologii, efektywne zarządzanie projektami staje się kluczowym elementem sukcesu organizacji. Nasz program studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania Projektami oferuje nowoczesne podejście do edukacji menedżerskiej, dostarczając solidnych podstaw teoretycznych, ale także umożliwiając uczestnikom praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.

Program ma na celu wykształcenie liderów projektów, którzy będą mogli nie tylko zastosować sprawdzone metody zarządzania, ale także zintegrować innowacyjne techniki i narzędzia dostosowane do wymogów współczesnych przedsięwzięć. Studia obejmują zarówno globalne standardy – PMBOK® i PRINCE2®, jak i podejście zwinne Agile PM® oraz narzędzia wspierające prace zdalne. Uczestnicy zyskują również możliwość uzyskania certyfikacji, co zwiększa ich wartość na rynku pracy.

Dodatkowy nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak komunikacja w zespole, zarządzanie zmianą, facylitacja grupowa oraz kultura feedbacku, które są nieodzowne dla nowoczesnego menedżera projektu. Program ten jest idealny dla osób, które aspirują do pełnienia kluczowych ról w zarządzaniu projektami oraz dla tych, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym.

W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji!

Cena za 1 semestr: 3700 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

W obliczu rosnących oczekiwań rynku pracy dotyczących specjalistów od zarządzania projektami, nasz program studiów zapewnia nie tylko aktualną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które są kluczowe w każdej branży. Wybierając nasze studia, inwestujesz w swoją przyszłość, zdobywając umiejętności i certyfikaty, które otworzą przed Tobą nowe ścieżki kariery. Co zyskujesz wybierając ten program studiów?

 • Wszechstronne przygotowanie do zarządzania projektami: Nasz program obejmuje zarówno tradycyjne, jak i zwinne metodyki zarządzania projektami, takie jak PMBOK®, PRINCE2®, oraz AgilePM®. Zyskujesz kompleksowe umiejętności przygotowujące do zarządzania różnorodnymi projektami w dynamicznym środowisku biznesowym.
 • Międzynarodowo uznane certyfikacje: Program oferuje możliwość zdobycia rozpoznawalnych certyfikatów, które zwiększają Twoją wartość na rynku pracy i podnoszą Twój zawodowy prestiż.
 • Praktyczne zastosowanie wiedzy: Poprzez warsztaty, zyskujesz możliwość praktycznego zastosowania teorii w warunkach odzwierciedlających realne wyzwania projektowe, co jest kluczowe dla gruntownego opanowania umiejętności zarządzania projektami.
 • Rozwój umiejętności miękkich: Program kładzie silny nacisk na rozwój kluczowych kompetencji interpersonalnych, takich jak facylitacja grupowa, zarządzanie zmianą, zarządzanie zespołem, komunikacja i kultura feedbacku, które są niezbędne w skutecznym zarządzaniu projektami.
 • Elastyczność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb: Program jest zaprojektowany tak, by odpowiadać na potrzeby zarówno doświadczonych menedżerów projektów, jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tej dziedzinie, oferując narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania projektami zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym.

Studia podyplomowe z Zarządzania Projektami są zaprojektowane dla szerokiego spektrum profesjonalistów, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zarządzaniu projektami lub zdobyć nowe kwalifikacje pozwalające na awans w karierze. Program ten jest idealny dla:

 • Doświadczonych menedżerów projektów – dla tych, którzy już pracują w zarządzaniu projektami i chcą zaktualizować swoje umiejętności oraz zdobyć międzynarodowe certyfikaty potwierdzające ich kompetencje.
 • Członków zespołów projektowych – dla osób zaangażowanych w realizację projektów, które pragną zdobyć głębsze zrozumienie procesów zarządzania i rozwinąć swoją karierę w kierunku zarządzania projektami.
 • Specjalistów z różnych branż – dla profesjonalistów z sektorów takich jak IT, budownictwo, zdrowie czy produkcja, gdzie zarządzanie projektami jest kluczowe do wprowadzania innowacji i osiągania celów strategicznych.
 • Osób zmieniających ścieżkę kariery – dla tych, którzy pragną przebranżowić się lub rozpocząć karierę w zarządzaniu projektami, oferując solidne podstawy teoretyczne i praktyczne w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.
 • Liderów i przedsiębiorców – dla właścicieli firm i liderów organizacji, którzy muszą efektywnie zarządzać projektami, aby zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność swoich przedsiębiorstw.

Program ten zapewnia również wartościowe umiejętności dla osób myślących o zmianie kariery, oferując im niezbędne narzędzia do efektywnego i strategicznego zarządzania projektami w różnorodnych środowiskach zawodowych.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Partner kierunku

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. To ponad tysiąc różnorodnych kursów i egzaminów, z których do tej pory skorzystało około 650 tys. osób, edukowanych przez 300 certyfikowanych wykładowców. W samym 2023 roku Altkom Akademia przeszkoliła ponad 42 000 kursantów!

Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

100% praktyki

Studia podyplomowe z zarządzania projektami na WSAiB to doskonały kierunek, który pozwoli Ci rozwinąć praktyczne umiejętności zarządzania projektami. Program skoncentrowany jest na zdobyciu wiedzy teoretycznej i praktycznych narzędzi niezbędnych do skutecznego planowania, organizowania i monitorowania projektów. Studia te rozwijają również kompetencje interpersonalne, takie jak umiejętność pracy zespołowej, komunikacji i rozwiązywania problemów. Zdobytą wiedzę i umiejętności będziesz mógł wykorzystać w różnych branżach i poszerzyć swoje perspektywy zawodowe jako osoba zarządzająca projektami. Kierunek ten otwiera drzwi do rozwoju kariery w dynamicznym środowisku projektowym. W dzisiejszym, szybko rozwijającym się świecie, umiejętności potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami są wyróżnikiem na rynku pracy. Studia podyplomowe Zarządzanie Projektem – Manager Projektów są inwestycją w zawodową przyszłość.

Aneta Burdyk
Key Account Manager

Studia on-line.
Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

Studia hybrydowe.
Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9  w roku akademickim, 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line.
– czas trwania studiów: dwa semestry.

 • Zarządzanie projektami – wprowadzenie (10 godz.)
 • Zarządzanie zespołem projektowym – aspekty komunikacji i pracy z zespołem (20 godz.)
 • PMI – Zarządzanie projektami wg standardu PMBOK® (20 godz.)
 • Metodyka PRINCE2® – akredytowany moduł z egzaminem PRINCE2® Foundation wliczonym w cenę studiów (30 godzin.)
 • Zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej oraz narzędzia wspierające (10 godz.)
 • Zwinne zarządzanie projektami – wprowadzenie (10 godz.)
 • Zwinne zarządzanie projektami według Agile Project Management® – za dodatkową opłatą certyfikacja AgilePM® Foundation (20 godz.)
 • Facylitacja grupowa – warsztat (20 godz.)
 • Zarządzanie zmianą – Change Management™ – za dodatkową opłatą certyfikacja Change Management™ Foundation (30 godz.)
 • Kultura feedbacku w zarządzaniu zmianą (10 godz.)

Zaliczenie studiów następuje na podstawie testu końcowego. Test zostanie przeprowadzony na ostatnim zjeździe. Test trwa 1 godzinę i składa się z ok. 30 pytań obejmujących zakresem merytorycznym zrealizowane w trakcie studiów przedmioty.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy