Leadership – Przywództwo w Zarządzaniu

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia hybrydowe: 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line

Studia podyplomowe na kierunku Leadership są przeznaczone dla osób zajmujących kierownicze stanowiska, takie jak menedżerowie, liderzy zespołów, a także dla tych, którzy aspirują do roli liderów w swoich organizacjach. Program tych studiów koncentruje się na rozwijaniu umiejętności zarządzania, przywództwa, komunikacji interpersonalnej i strategicznego myślenia. Studia skierowane są do obecnych i przyszłych liderów, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, którzy chcą wykraczać poza tradycyjne ramy zarządzania i realnie inspirować swoje zespoły do osiągania wyjątkowych wyników.

Dlaczego warto zdecydować się na studia podyplomowe Leadership?

  • Rozwój umiejętności przywódczych: Uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do skutecznego prowadzenia zespołów i organizacji. Nauka obejmuje zarządzanie zmianą, motywowanie pracowników i budowanie kultury organizacyjnej.

  • Zwiększenie efektywności zawodowej: Studia te pomagają w lepszym zrozumieniu dynamiki pracy zespołowej i zarządzania ludźmi, co przekłada się na wyższą efektywność w pracy.

  • Rozwój kompetencji miękkich i biznesowych: zajęcia często koncentrują się na rozwijaniu umiejętności komunikacji, rozwiązywania konfliktów i negocjacji, które są kluczowe w prowadzeniu zespołów.

  • Networking: uczestnictwo w zajęciach daje możliwość nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami i liderami, co może być cenne w dalszej karierze zawodowej.

  • Zastosowanie teorii w praktyce: program zajęć łączy teorię z praktyką, pozwalając uczestnikom stosować nowo nabyte umiejętności w realnych sytuacjach zawodowych.

Studia te są idealne dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności przywódcze, awansować na wyższe stanowiska kierownicze lub efektywniej zarządzać swoimi zespołami.

Niezależnie od rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania – po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu przywództwa, istnieje wiele ścieżek kariery i możliwości rozwoju zawodowego.

  • Role kierownicze/zarządzanie: Możliwość objęcia stanowisk kierowniczych na różnych szczeblach w organizacji, od menedżera średniego szczebla po wyższe stanowiska kierownicze.

  • Zarządzanie zespołem/projektem: Możesz wykorzystać zdobyte umiejętności przywódcze do zarządzania zespołami lub projektami w różnych branżach. Przywództwo to kluczowa kompetencja w zarządzaniu projektami, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym.

  • Rozwój organizacyjny: Twoje umiejętności mogą być wykorzystane w rozwijaniu strategii i praktyk mających na celu poprawę efektywności organizacji.

  • Konsulting zarządzania: Specjalizowanie się w doradztwie dla firm w zakresie strategii i zarządzania, wykorzystując wiedzę na temat przywództwa do pomagania organizacjom w rozwiązywaniu problemów.

  • Praca w HR i rozwój talentów w organizacji: Możesz angażować się w rekrutację, rozwój i szkolenie talentów, wykorzystując umiejętności przywódcze do identyfikowania i wspierania przyszłych liderów.

  • Start-upy i przedsiębiorczość: Umiejętności przywódcze można również wykorzystać w przypadku zakładania i prowadzenia własnej firmy.

  • Praca w Organizacjach Non-Profit: Wykorzystanie umiejętności przywódczych do pracy w organizacjach non-profit, pomagając im osiągać ich cele społeczne i misję.

Studia są realizowane w partnerstwie z firmą szkoleniową Altkom Akademia.

Cena za 1 semestr: 3700 zł
Możliwość podziału na 9 rat.

Studia podyplomowe: Leadership – przywództwo w zarządzaniu

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Partner kierunku:

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. To ponad tysiąc różnorodnych kursów i egzaminów, z których do tej pory skorzystało około 650 tys. osób, edukowanych przez 300 certyfikowanych wykładowców. W samym 2022 roku Altkom Akademia przeszkoliła ponad 40 600 kursantów!

Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

100% praktyki

Studia Leadership to inspirująca i dynamiczna ścieżka kształcenia, która ma na celu wyposażenie studentów w umiejętności i wiedzę potrzebną do skutecznego przewodzenia i zarządzania w różnorodnych środowiskach. Program ten koncentruje się na rozwoju kompetencji przywódczych, strategicznym myśleniu, umiejętnościach negocjacyjnych, a także na zrozumieniu aspektów psychologicznych zarządzania, motywacji pracowników, komunikacji w zespole. Studenci mają okazję do nauki od doświadczonych ekspertów w branży, uczestnictwa w interaktywnych warsztatach, wymiany doświadczeń a także do nawiązywania wartościowych kontaktów, które mogą przyczynić się do ich przyszłego sukcesu zawodowego. Studia te są idealne dla osób chcących rozwijać swoje umiejętności przywódcze, zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym.

Natalia Gozdowska
Wykładowca na kierunku Leadership
Business Development Director w Altkom Akademii

Studia hybrydowe.
Zajęcia obejmują 190 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele – 10 zjazdów (9 – dwudniowych i 1 jednodniowy) – czas trwania studiów: dwa semestry.

 • Zarządzanie Organizacjami i teoria Przywództwa – Podstawy zarządzania, struktury organizacyjne, procesy decyzyjne (20 godz.) – zajęcia stacjonarne
 • Zarządzanie zespołem – Budowanie i rozwijanie efektywnych zespołów, delegowanie, autorytet, motywacja, budowanie relacji (w tym w zespole rozproszonym) (20 godz.) – zajęcia stacjonarne
 • ESG w organizacji – trzy kluczowe obszary oceny działalności organizacji (10 godzin.)
 • Zarządzanie zmianą – Strategie i techniki zarządzania zmianą (10 godz.) – zajęcia online
 • Komunikacja w przywództwie – Umiejętności komunikacyjne i ich rola w efektywnym przywództwie (10 godz.) – zajęcia stacjonarne
 • Lider w roli coacha i mentora – narzędzia wspierające rozwój i zaangażowanie pracowników (10 godz.) – zajęcia stacjonarne
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji – Metody i narzędzia. (10 godz.)
 • Innowacje i przedsiębiorczość – Wspieranie innowacji (10 godz.) – zajęcia online
 • Negocjacje i mediacje – Techniki negocjacyjne, rozwiązywanie konfliktów (20 godz.) – zajęcia stacjonarne
 • Zarządzanie strategiczne – Planowanie i wdrażanie strategii w organizacji (20 godz.)
 • Zarządzanie projektami w organizacjach (20 godz.) – zajęcia online
 • Międzynarodowe przywództwo – Zarządzanie w środowisku globalnym, międzykulturowe aspekty przywództwa (10 godz.) – zajęcia online
 • Zarządzanie finansami dla liderów – Podstawy finansów dla nie-finansistów (20 godz.) – zajęcia stacjonarne

Łącznie: 190 godz.

Zaliczenie studiów następuje na podstawie testu końcowego. Test zostanie przeprowadzony na ostatnim zjeździe. Test trwa 1 godzinę i składa się z ok. 30 pytań obejmujących zakresem merytorycznym zrealizowane w trakcie studiów przedmioty.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy

Masz pytania?