Coaching i Mentoring

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia hybrydowe: 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line

Studia podyplomowe Coaching i Mentoring – narzędzia wzmacniania kompetencji przyszłości przygotowują do efektywnego wspierania rozwoju zawodowego i osobistego innych w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy. Program ten skupia się na rozwijaniu kluczowych umiejętności przyszłości, takich jak elastyczność, kreatywność, zdolność do pracy zespołowej oraz leadership.

Studia zapewniają solidne podstawy teoretyczne, a równocześnie kładą duży nacisk na praktyczne stosowanie metod coachingowych i mentoringowych. Studenci i studentki mają możliwość uczestniczenia w warsztatach, symulacjach oraz sesjach superwizji, co pozwala na pogłębienie umiejętności i zastosowanie ich w realnych sytuacjach biznesowych i osobistych.

Studia podyplomowe z zakresu coachingu i mentoringu są skierowane głównie do profesjonalistów i profesjonalistek, którzy/które chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze wspierania oraz rozwijania innych, zarówno w kontekście zawodowym, jak i osobistym: menedżerów/menedżerek, liderów/liderek zespołów, konsultantów/konsultantek, edukatorów/edukatorek, a także dla tych, którzy już pracują jako coachowie czy mentorzy/mentorki i pragną pogłębić swoją wiedzę i kompetencje.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3400 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

 • Nauczysz się jak efektywnie wspierać rozwój osobisty i zawodowy innych, co jest kluczową umiejętnością każdego lidera. Zdolność do coachingu i mentorowania pozwala na budowanie silniejszych, bardziej zaangażowanych i produktywnych zespołów.
 • Dowiesz się jak wdrażać programy mentoringowe w organizacjach
 • Poznasz aspekty biznesowe prowadzenia własnej działalności coachingowej
 • Poznasz psychologiczne tło coachingu i mentoringu, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć procesy rozwojowe.
 • Otrzymasz intensywny trening praktyczny, w tym warsztaty, symulacje oraz sesje superwizji, które pomogą Ci stosować zdobyte umiejętności w realnych sytuacjach.
 • Będziesz mieć możliwość rozwoju osobistego i lepszego zrozumienia siebie jako lidera/liderki, coacha, edukatora/edukatorki, mentora/mentorki, co przekłada się na Twoją efektywność zawodową i osobistą.

 • Coach, pracujący/a z klientami: Pomoc klientom w osiąganiu celów biznesowych i życiowych, poprawie jakości życia i zarządzaniu stresem.
 • Konsultant/ka zewnętrzny/a: Praca jako konsultant/konsultantka zewnętrzny/a, wspierający/a rozwój zawodowy pracowników, liderów oraz zespołów.
 • Mentor/ka: Mentoring i wspieranie młodszych kolegów lub startupów, dostarczając wiedzy i doświadczenia w rozwoju biznesowym, zarządzaniu i strategii.
 • HR Business Partner/ka: Wykorzystanie umiejętności coachingu i mentorowania w strategiach zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w rekrutacji, rozwoju talentów i planowaniu kariery pracowników.
 • Konsultant/ka ds. rozwoju osobistego i zawodowego: Praca jako niezależny/a konsultant/ka lub w firmach konsultingowych, oferując usługi z zakresu rozwoju osobistego, efektywności zawodowej i zarządzania zmianą.
 • Lider/ka zespołów w firmach i organizacjach: Wykorzystanie umiejętności coachingu i mentorowania do efektywnego zarządzania zespołami, motywowania pracowników i osiągania celów organizacyjnych.
 • Edukator/ka: Prowadzenie warsztatów, kursów i szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, komunikacji i umiejętności miękkich.
 • Specjalista/specjalistka ds. wellbeing i wellness w organizacjach: Projektowanie i wdrażanie programów dbających o dobrostan psychiczny i fizyczny pracowników.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Partner kierunku:

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. To ponad tysiąc różnorodnych kursów i egzaminów, z których do tej pory skorzystało około 650 tys. osób, edukowanych przez 300 certyfikowanych wykładowców. W samym 2022 roku Altkom Akademia przeszkoliła ponad 40 600 kursantów!

Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

100% praktyki

Wierzę, że umiejętność stosowania narzędzi coachingowych i mentoringowych odmienia nasze życie zawodowe. Można wykorzystać je w wielu sytuacjach i kontekstach. Ich znajomość pomaga wspierać w osiąganiu celów innych – Twój zespół, klientów/klientki, współpracowników czy współpracowniczki, ale również kształtuje naszą samoświadomość i zdolność do rozwoju osobistego. Mentoring i coaching, pomaga też rozwijać kompetencje przyszłości, m.in. empatię, samoświadomość, elastyczność, leadership.

Proponowane przez nas studia to ugruntowana wiedza, narzędzia, intensywny trening praktyczny, lepsze zrozumienie siebie a co za tym idzie dobra inwestycja w siebie, której efektem będzie większa efektywność zawodowa i osobista.

Natalia Gozdowska
Wykładowczyni na kierunku Coaching i Mentoring
Business Development Director w Altkom Akademii

Studia hybrydowe (40 %stacjonarnie, 60% zdalnie)
Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry

1. Podstawy coachingu (10 godz.)

 • Historia i rozwój coaching i mentoringu
 • Kluczowe definicje i podejścia
 • Różnica między coachingiem i mentoringiem
 • Etyka zawodu coacha i mentora
 • Standardy i akredytacje w coachingu

2. Modele, techniki i narzędzia coachingowe i mentoringowe (20 godz.)

 • Komunikacja w coachingu: zadawanie pytań, uważne słuchanie
 • Narzędzia do identyfikacji potrzeb i celów
 • Techniki motywacyjne i strategie osiągania celów

3. Mentoring w biznesie (10 godz.)

 • Kluczowe aspekty wdrażania mentoringu w organizacji
 • Jak projektować programy mentoringowe?
 • Rodzaje programów mentoringowych
 • Studia przypadków

4. Coaching i mentoring a kompetencje przyszłości (20 godz.)

 • Rynek pracy w Polsce – sytuacja obecna, prognozy
 • Kompetencje przyszłości
 • Coaching, mentoring a wpływ na rozwój kompetencji społecznych

5. Praktyczne Aspekty Coachingu i Mentoringu (20 godz.)

 • Przeprowadzanie sesji coachingowych i mentoringowych
 • Coaching a psychoterapia
 • Praca z przypadkami i analiza studiów przypadku
 • Feedback i ocena postępów

6. Coaching i mentoring grupowy (10 godz.)

 • Dynamika procesów grupowych
 • Psychologia grupy
 • Narzędzia w coachingu i mentoringu grupowym

7. Coaching w praktyce – warsztat, symulacje rozmów coachingowych, superwizja (20 godz.)

8. Mentoring w praktyce – warsztat, symulacje rozmów coachingowych, superwizja (20 godz.)

9. Coaching i mentoring – aspekty biznesowe (10 godz.)

 • Marketing
 • Rozwój biznesu
 • Budowanie sieci kontaktów

10. Aspekty psychologiczne coachingu i mentoringu (20 godz.)

 • Podstawy psychologii osobowości
 • Narzędzia badania osobowości i ich wykorzystanie w praktyce
 • Teorie motywacji i zmiany
 • Rozumienie mechanizmów obronnych i oporu

11. Rozwój osobisty coacha i mentora (20 godz.)

 • Samoświadomość
 • Zarządzanie emocjami i stresem
 • Empatia a praca z klientem
 • Ścieżki rozwoju – uzupełnienie coachingu i mentoringu

Łącznie: 180 godz.

Zaliczenie studiów następuje na podstawie testu końcowego, nagrania 30 minutowej sesji coachingowej oraz przeprowadzenia procesu coachingowego w parach (minimum 3 sesje). Test zostanie przeprowadzony na ostatnim zjeździe. Test trwa 1 godzinę i składa się z ok. 30 pytań obejmujących zakresem merytorycznym zrealizowane w trakcie studiów przedmioty.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy