Brainologia – Zarządzanie Dobrostanem

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia on-line

Brainologia – studia podyplomowe

Brainologia to dziedzina wiedzy skupiona na zarządzaniu dobrostanem mózgu. Dzięki niej lepiej poznasz swoje zasoby i nauczysz się skuteczniej wykorzystywać potencjał swój i swojego zespołu.

Wybierz kierunek brainologia, jeśli chcesz:

 • wykorzystać najnowszą wiedzę, by kreować dobrostan w życiu i biznesie,
 • zadbać o swój dobrostan i cieszyć się pozytywnym nastawieniem do życia i pracy,
 • zrozumieć potrzeby swoje i swoich klientów – i lepiej rozwijać swój biznes!

Wykorzystaj potęgę Twojego mózgu!

Nakieruj się na sukces i podążaj za nim dzięki własnemu GPS szczęścia. Pracuj nad odpornością psychiczną i rozwojem własnych kompetencji, dzięki czemu stworzysz wymarzony zespół, z którym wspólnie odniesiecie zamierzone cele.

Studia podyplomowe na kierunku brainologia to propozycja dla osób zainteresowanych szeroko pojętym rozwojem – zarówno własnym, jak i pracowników. To oferta stworzona z myślą o managerach, kadrze kierowniczej, pracownikach HR, edukatorach, trenerach biznesu, coachach i wszystkich zainteresowanych neurodydaktyką i samorozwojem w gronie profesjonalistów.

Naucz swój mózg się uczyć.

Pokaż mu, jak być szczęśliwym i wprowadź w życie rady od najlepszych.

Podążaj odkrytą dzięki brainologii drogą, kierunek: dobrostan!

 

Dobrostan w biznesie

Wiedza, doświadczenia i inteligencja to za mało, by osiągnąć sukces w biznesie. Wiele osób posiada te same kompetencje, podobną wiedzę i zdolności, ale tylko nieliczni osiągną swój cel i poczują smak sukcesu. O sukcesie osoby i organizacji decydują unikatowe kompetencje osobiste pracowników, które pozwalają im efektywnie funkcjonować nawet w trudnych warunkach, pod dużą presją.

Nasze studia podyplomowe pozwolą Ci dostrzec te kompetencje i pracować nad nimi, a także zwiększyć poziom odporności psychicznej.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 4000 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

 • Umiejętność działania pod presją czasu i wymagań,
 • Lepsze zarządzanie emocjami (również w biznesie),
 • Umiejętność wzbudzenia w sobie zaangażowania i podniesienia swojej lub zespołu wydajności,
 • Samodyscyplinę i konsekwencję w działaniu,
 • Dobre wspierające nawyki i szybszą akceptację zmian,
 • Wiedzę, jak w pełni korzystać z zasobów pewności siebie.

To właśnie odporność psychiczna powoduje, że spośród wielu utalentowanych specjalistów sukcesy odnoszą tylko niektórzy, gotowi sprostać najtrudniejszym wymaganiom w jednym czasie. Te kluczowe umiejętności, które nieraz są bardziej w cenie niż talent czy inteligencja, bada test MTQ48.

W ramach studiów podyplomowych Brainologia – zarządzanie dobrostanem – dostęp do testu MTQ48 uzyskasz za darmo!

Wiemy, jak obudzić potencjał Twojego mózgu. Wiemy, jak nauczyć sprawnego korzystania z talentu Twoich pracowników. Zobacz, w jaki sposób posiądziesz umiejętność sprawnego zarządzania kapitałem ludzkim w Twoim zespole.

 • skuteczniejszego zarządzania zasobami,
 • umiejętnego kreowania polityki dobrostanu,
 • podnoszenia QL (quality of life) i zasobów poznawczych,
 • tworzenia szczęśliwych miejsc pracy,
 • budowania odporności psychicznej,
 • świadomego kształtowania czynników, które wpływają na kreatywność i sprawczość,
 • większego zaangażowania w pracę,
 • a dodatkowo lepiej zrozumiesz, dlaczego ludzie zachowują się w określony sposób w określonych sytuacjach.

Brainologia to dziedzina wiedzy oparta na naukowych dowodach zarządzania dobrostanem mózgu. Brainologia czerpie między innymi z takich nauk jak: ekonomia behawioralna, neurobiologia, fizjologia, socjologia, medycyna, neuropsychologia, marketing, psychologia, zarządzanie, anatomia czy biologia. Jej celem jest gromadzenie, weryfikowanie i propagowanie tego, co sprzyja lub nie sprzyja ludziom w zakresie pracy ich psychiki. Dodatkowo pełni rolę poszerzania świadomości w sferze rozwoju, nowych narzędzi dedykowanych neuroprzywództwu, kreowaniu dobrostanu zarówno w życiu osobistym i zawodowym. Brainologia to kompleksowe przygotowanie do lepszego wykorzystywania swoich możliwości – pozwala pozyskać niezbędną wiedzę na temat mózgu i sposobów jego funkcjonowania, przełożyć ją na samorozwój, a finalnie – na rozwój całej organizacji.

 • pracownicy działów HR
 • nauczyciele
 • menedżerowie
 • trenerzy, coachowie
 • każdy, kto interesuje się wiedzą o dobrostanie mózgu

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Studia podyplomowe Brainologia – zarządzanie dobrostanem

100% praktyki

Studia podyplomowe Brainologia zarządzanie dobrostanem to niewątpliwe przełom w nauce, zarówno o biznesie jak i o mózgu. Po raz pierwszy możemy nauczyć się kreować i utrzymywać dobrostan, zarówno w przestrzeniach biznesu, edukacji, jak i samorozwoju. To swoiste kompendium najlepszych praktyk i osiągnięć z wielu dyscyplin naukowych, dzięki którym możemy budować szczęśliwe miejsca pracy, wspierające rozwój placówki edukacji, a także stwarzać warunki do dobrego i pogodnego życia. Studia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, wykładowców – praktyków specjalizujących się w zagadnieniach dobrostanu, co oznacza dużą ilość zajęć o charakterze praktycznym.

Marzena Grochowska
Brainolog popularyzator wiedzy o zdrowym mózgu, trener, coach kariery, współtwórca aplikacji Happy2Go i książki GPS Szczęścia, mentor kobiecych biznesów

Studia on-line.
Studia podyplomowe z Brainologii obejmują 200 godzin dydaktycznych, co odpowiada 10 zjazdom w roku akademickim. Realizowane są w soboty/niedziele w godzinach od 09:00 do 17:30. Studia realizowane są w trybie on-line i trwają dwa semestry.

Ramowy program studiów

 • Podstawy brainologii i neurobiologii − jak się uczy mózg?
 • Podstawy neurobiologii rola i funkcje mózgu
 • Założenia neurobiologii kształtujące brainologię − błędy poznawcze, pułapki umysłu i mity o mózgu
 • Gamifikacja − wykorzystanie gier jako narzędzia do skutecznego realizowania procesów w organizacji
 • Warsztat Desing Thinking − projektowanie dobrostanu
 • MTQ48 − poznanie i omówienie narzędzia do diagnozy odporności psychicznej
 • Nauki o zarządzaniu − współczesne modele zarządzania
 • Zachowania organizacyjne wspierające dobrostan jednostki
 • Komunikacja interpersonalna w zarządzaniu dobrostanem w warunkach pracy zdalnej i stacjonarnej
 • Predyktory dobrostanu i narzędzia kształtujące dobrostan
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi − wartość pracownika w organizacji
 • Talenty − diagnozowanie zasobów i potencjału pracowników
 • Informacja zwrotna a talenty − trening umiejętności społecznych
 • Szczęście w organizacji − czynniki kształtujące szczęście i koncepcja CHO
 • Kluczowe kompetencje managera w kształtowaniu dobrostanu organizacji i pracownika
 • Przywracanie i utrzymywanie dobrostanu − elementy mindfullnes, work life balance, slow life

Na zakończenie studiów słuchacze staną przed wyzwaniem, jakim będzie stworzenie multifunkcyjnej gry planszowej, która będzie praktyczną reprezentacją wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Brainologia to dziedzina wiedzy oparta na naukowych dowodach zarządzania dobrostanem mózgu. Dzięki niej lepiej poznasz swoje zasoby i nauczysz się skuteczniej wykorzystywać potencjał swój i swojego zespołu. Studia podyplomowe na kierunku Brainologia – Zarządzanie Dobrostanem to propozycja dla osób zainteresowanych rozwojem własnych kompetencji i wykorzystaniem własnego mózgu oraz podnoszeniem kwalifikacji swojego zespołu.

Partnerzy