Rachunkowość i Podatki

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

Studia podyplomowe w Gdyni na kierunku Rachunkowość i Podatki to doskonały wybór dla wszystkich tych, którzy chcą w profesjonalny sposób zajmować się finansami, prawem podatkowym czy samodzielnie prowadzić własną działalność gospodarczą. Mają one na celu zapewnić odpowiednie wykształcenie i przygotowanie merytoryczne przyszłej kadry kierowniczej, samodzielnych księgowych, pracowników biur rachunkowych, specjalistów ds. prawa podatkowego, a nawet inwestorów.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3000 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Dzięki nam uzyskasz kompleksową wiedzę oraz umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego. Będziesz również w stanie przeprowadzać analizy rynków giełdowych, sporządzać sprawozdania finansowe, czy też dokonywać rozliczeń podatkowych – zarówno w ramach księgowości pełnej, jak i uproszczonej. Dodatkowo, poznasz regulacje prawne istotne z punktu widzenia szeroko pojętej branży finansowej, jak również nauczysz się formułować pisma procesowe, czy też interpretować i wykorzystywać w praktyce poszczególne przepisy. Zdobyta wiedza pozwoli ci również na skuteczne doradztwo podatkowe, czyli m.in. prowadzenie efektywnych działań z zakresu optymalizacji podatkowej dozwolonej prawem. Dowiesz się też, w jaki sposób zarządzać kosztami w firmie, żeby zapewnić możliwie jak najwięcej korzyści prowadzonej przez siebie firmie bądź firmie, dla której pracujesz.

Program nauczania w WSAiB kładzie silny nacisk na opanowanie umiejętności z obszaru szeroko rozumianej rachunkowości oraz wykorzystanie w praktyczny sposób wiedzy z prawa podatkowego. Dlatego też, zajęcia to przede wszystkim laboratoria, warsztaty oraz ćwiczenia prowadzone na nowoczesnych systemach komputerowych służących do obsługi  programów finansowo-księgowych, kadrowych czy podatkowych. Wykłady natomiast prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów-praktyków, którzy dzięki zdobytemu doświadczeniu i umiejętnościom przekażą ci kompleksową wiedzę z dziedzin powiązanych z finansami.

Wszystko to zapewni ci dobre przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego, jak również egzaminów z zakresu księgowości.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

• Rachunkowość – podstawy
• Zdarzenia gospodarcze w księgach rachunkowych – obszary problemowe
• Inwentaryzacja
• Sprawozdawczość finansowa
• Analiza finansowa
• Rachunkowość zarządcza
• Sprawozdawczość wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej – różnice do UoR
• Działalność gospodarcza w aspekcie prawnym
• Podatek od towarów i usług. Podatek akcyzowy
• Podatek dochodowy od osób fizycznych
• Podatek dochodowy od osób prawnych. Zasady przygotowania dokumentacji cen transferowych
• Podatki i opłaty lokalne. Podatek od nieruchomości. Podatek od środków transportowych. Podatek rolny i podatek leśny
• Podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od spadków i darowizn. Opłata skarbowa i inne opłaty lokalne
• Prawo karno – skarbowe
• Organizacja i funkcjonowanie administracji podatkowej i kontrola skarbowa
• Case study

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych Rachunkowość i Podatki jest zdanie egzaminu końcowego w formie testu ogólnego wraz z zadaniami. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy