Psychodietetyka

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia hybrydowe: 5 zjazdów w Uczelni + 4 zjazdy on-line

Studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki mają na celu przekazanie wiedzy na temat psychospołecznych aspektów, mających wpływ na sposób żywienia i styl życia człowieka. Omówiony zostanie wpływ czynników psychologicznych na kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz zagadnienia związane z zaburzeniami odżywiania. Podjęte będą również tematy związane z konsekwencjami zdrowotnymi błędów żywieniowych. Omówione zostaną metody pracy z pacjentami, u których występują choroby dietozależne.

Studia są skierowane do dietetyków, technologów żywności, doradców żywieniowych, trenerów personalnych, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, osób zajmujących się wczesną profilaktyką zaburzeń w sferze karmienia i odżywiania, a także wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży, w tym nauczycieli i pedagogów.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3200 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

 • Psychologia ogólna i osobowości
 • Podstawy psychologii rozwojowej
 • Psychologia emocji i motywacji
 • Podstawy dietetyki i żywienia człowieka
 • Neurofizjologiczne aspekty odżywiania się
 • Psychosomatyczne i emocjonalne aspekty odżywiania
 • Kliniczny zarys chorób związanych z nieprawidłowym odżywianiem
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Nadwaga i otyłość oraz ich skutki zdrowotne, psychologiczne i społeczne
 • Kliniczny zarys chorób związany z nieprawidłowym odżywianiem
 • Komunikacja z pacjentem i z jego rodziną
 • Etyka w pracy psychodietetyka
 • Trendy marketingowe w sektorze żywności
 • Nowoczesne technologie w pracy dietetyka
 • Prozdrowotne aspekty aktywności fizycznej
 • Techniki pracy z pacjentem w procesie modyfikacji stylu życia
 • Kształtowanie nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży
 • Programy dietetyczne w terapii zaburzeń odżywiania, nadwagi i otyłości
 • Poradnictwo żywieniowe
 • Coaching dietetyczny

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy