Zarządzanie w Sporcie

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Sporcie na Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni (WSAiB) to doskonała możliwość rozwinięcia swoich umiejętności i zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania w branży sportowej. Proponujemy  nowoczesną formę kształcenia opartą na warsztatach i case study.

Program studiów skupia się na dostarczeniu nie tylko teoretycznych podstaw zarządzania, ale także praktycznych umiejętności niezbędnych do efektywnego kierowania różnymi aspektami organizacji sportowej. Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w Sporcie w WSAiB w Gdyni są zaprojektowane tak, aby wyposażyć Cię w niezbędne narzędzia i strategie nie tylko do zarządzania klubami sportowymi, ale także do pracy w innych instytucjach sportowych, takich jak federacje, agencje marketingowe czy organizatorzy imprez sportowych.

Podczas studiów poznasz szeroki zakres tematów związanych z zarządzaniem w sporcie, w tym: ekonomię sportu, marketing sportowy, finanse, prawo sportowe, zarządzanie projektami, negocjacje czy budowanie strategii biznesowych w kontekście branży sportowej. Będziesz miał również okazję uczestniczyć w warsztatach praktycznych, które pozwolą Ci rozwijać umiejętności organizacyjne, przywódcze i komunikacyjne, niezbędne do skutecznego zarządzania zespołem.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3400 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Ucz się od najlepszych, czyli od praktyków. Wykładowcy, którzy poprowadzą zajęcia na studiach podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Sporcie w WSAiB w Gdyni, to doświadczeni praktycy związani z branżą sportową. Dzięki temu będziesz miał możliwość zdobycia wiedzy opartej na rzeczywistych przypadkach i przykładach, co pozwoli Ci lepiej zrozumieć specyfikę i wyzwania tej dziedziny.

  • osób już pracujących w branży sportowej, które chcą rozwijać swoje umiejętności i awansować zawodowo
  • absolwentów kierunków związanych z zarządzaniem, ekonomią czy marketingiem, którzy pragną specjalizować się w obszarze sportu
  • pracowników organizacji szeroko rozumianej branży sportowej, ale też i biznesu oraz dla pracowników samorządu, czy podmiotów zarządzania publicznego.
  • program zajęć wpisuje się w oczekiwania osób chcących zarządzać organizacjami sportu zarówno profesjonalnego jak i amatorskiego
  • osób zarządzających obiektami sportowymi i pracowników administracji, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów, wydziałów odpowiedzialnych za rozwój sportu społeczności lokalnych.
  • szczególną grupą odbiorców są sportowcy kończący karierę oraz byli sportowcy, którzy zamierzają kontynuować pracę w sporcie jako zarządzający organizacjami sportowymi
  • jest to również idealne miejsca na zbudowanie swojej przyszłości w zawodzie, który jest pasją i obszarem zainteresowań – program wspiera rozwój kompetencji osób, które po prostu uwielbiają sport i chciałby połączyć swoje zamiłowanie do sportu, z profesjonalną pracą w organizacji sportowej

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Sporcie w WSAiB w Gdyni, będziesz posiadać wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego zarządzania w dynamicznym środowisku sportowym. Będziesz gotowy na wyzwania związane z organizacją imprez sportowych, pozyskiwaniem sponsorów, tworzeniem strategii rozwoju klubów czy zarządzaniem finansami w branży sportowej.

7 kluczowych kompetencji, jakie zyskasz na studiach na kierunku podyplomowym Zarządzanie w Sporcie

Po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Sporcie w WSAiB w Gdyni, zyskasz wiele kluczowych kompetencji, które będą niezwykle cenne w branży sportowej:

1. Wiedza specjalistyczna z zakresu zarządzania sportem: Zdobędziesz solidne podstawy teoretyczne i praktyczne z zakresu zarządzania w branży sportowej. Będziesz posiadał kompleksową wiedzę na temat ekonomii sportu, marketingu sportowego, finansów, prawa sportowego oraz zarządzania projektami w kontekście sportu.

2. Kompetencja w zakresie prawa sportowego: Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania w Sporcie umożliwią Ci zdobycie wiedzy prawniczej dotyczącej regulacji i przepisów w świecie sportu. Będziesz rozumieć zasady prawne obowiązujące w sporcie, takie jak przepisy antydopingowe, regulacje transferowe, prawa telewizyjne i marketingowe oraz procedury rozstrzygania sporów. Ta kompetencja pozwoli Ci skutecznie stosować prawo sportowe w praktyce zarządzania oraz zapewnić zgodność działań organizacji sportowej z obowiązującymi przepisami.

3. Umiejętność planowania i organizacji imprez sportowych: Nauczysz się skutecznie planować i koordynować różnego rodzaju wydarzenia sportowe, takie jak zawody, turnieje, konferencje czy festiwale. Będziesz w stanie zapewnić sprawny przebieg, bezpieczeństwo i zadowolenie uczestników.

4. Umiejętność budowania strategii biznesowych w branży sportowej: Poznasz techniki i narzędzia potrzebne do opracowania strategii rozwoju klubów sportowych, federacji czy agencji marketingowych. Nauczysz się analizować rynek sportowy, identyfikować trendy i budować konkurencyjne strategie działania.

5. Umiejętność efektywnego zarządzania zespołem: Zdobędziesz umiejętności przywódcze, które pozwolą Ci skutecznie zarządzać zespołem pracowników w organizacji sportowej. Nauczysz się motywować, komunikować, delegować zadania i rozwiązywać konflikty, aby osiągać wspólne cele.

6. Umiejętność negocjacji i pozyskiwania sponsorów: Nauczysz się technik negocjacyjnych, które będą przydatne przy zawieraniu umów sponsorskich oraz nawiązywaniu partnerskich relacji w branży sportowej. Będziesz umieć przekonać potencjalnych sponsorów do wsparcia projektów sportowych i budować długotrwałe relacje biznesowe.

7. Kreatywne myślenie i rozwiązywanie problemów: Studia na tym kierunku pomogą Ci rozwijać umiejętność kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów w kontekście sportu. Będziesz w stanie identyfikować i analizować różne wyzwania i trudności, jakie mogą wystąpić w organizacji sportowej, oraz proponować innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do jej rozwoju i sukcesu.

Te kompetencje pozwolą Ci na skuteczne działanie w różnych obszarach branży sportowej, zarówno w klubach sportowych, federacjach, agencjach marketingowych, jak i w instytucjach zajmujących się organizacją imprez sportowych. Będziesz gotowy do podejmowania wyzwań i osiągania sukcesów jako profesjonalny menedżer sportu.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

1 moduł: Zarządzanie strategiczne organizacją sportową – 32 godz.

2 moduł: Trening integracyjny (sesja wyjazdowa) – 16 godz.

3 moduł: Kompetencje menedżera organizacji sportowej – 28 godz.

4 moduł: Zarządzanie finansami organizacji sportowej – 20 godz.

5 moduł: Marketing i komunikacja w działalności sportowej – 40 godz.

6 moduł: Zarządzanie operacyjne organizacją sportową – 32 godz.

7 moduł: Praca projektowa pod kierunkiem praktyków zarządzania sportem (przygotowanie projektu realizacji działań w zakresie uwarunkowań zarządczych i prawnych organizacją sportową) – 12 godz.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy