HR Business Partner

studia podyplomowe

Opis kierunku

studia w siedzibie Uczelni

Słuchacze na kierunku HR Business Partner zdobywają profesjonalną wiedzę niezbędną do strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim oraz rozwiną umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów związanych z HR. Dzięki tym studiom uzyskasz kompetencje i poznasz narzędzia do skutecznego realizowania polityki HR w nowoczesnej firmie.

Studia w Gdyni kierowane są do menedżerów i właścicieli firm, pracowników działów personalnych, doradców personalnych, psychologów i socjologów pracy. Kierunek ten dedykujemy osobom, które swą karierę zawodową wiążą z zarządzaniem ludźmi w organizacjach, a także wszystkim, którzy chcą zdobyć zawód menedżera personalnego, doradcy personalnego wewnętrznego czy zewnętrznego.

Opiekunami merytorycznymi kierunku są Hanna Kąkol – Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting oraz Grzegorz Filipowicz – Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.

hr business partner

Polskie Stowarzyszenie HR Business Partner jest platformą społeczności profesjonalistów HR pełniących rolę partnerów biznesowych w swoich organizacjach. Celem Stowarzyszenia jest upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk HR w organizacjach, a także budowanie i wspieranie środowiska osób profesjonalnie zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi. Priorytetem są też działania na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań, tworzenia standardów kompetencyjnych ról zawodowych, a także przygotowywanie i upowszechnienie odpowiednich narzędzi IT.

Największą wartością każdej firmy są pracownicy. Studia podyplomowe na kierunku HR Business Partner organizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni są skierowane do właścicieli firm, kadry menedżerskiej i kierowniczej oraz wszystkich osób, których interesuje zagadnienie zarządzania kapitałem ludzkim. Z zajęć odbywających się w ramach oferowanych studiów wiele wyniosą również osoby wiążące swoją ścieżkę zawodową z szeroko pojętą branżą HR.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3000 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

Studia podyplomowe HR Business Partner pozwalają uporządkować posiadaną już wiedzę z zakresu HR oraz zdobyć nowe umiejętności. Absolwenci oferowanych studiów są gruntownie przygotowani do pracy na stanowisku HR Business Partner. Dzięki temu, że doskonale rozumieją potrzeby współczesnych pracodawców, są w stanie wspierać ich w rozwoju, pomagając im budować zespoły pracownicze różnych szczebli.

Firmy, które chcą osiągnąć status lidera w branży, muszą przyłożyć szczególną uwagę do kwestii zasobów ludzkich. Zadaniem Business Partnera jest pomoc w dokonaniu zmian w strukturach HR i tym samym przyczynienie się do rozwoju firmy. Oferowane studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni kompleksowo przygotowują do roli partnera, który odegra strategiczną rolę w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy.

Wśród miast, w których co roku powstają nowe firmy, wymienić należy Gdynię. Doskonałe położenie i dostęp do specjalistów opuszczających mury trójmiejskich uczelni sprawia, że przedsiębiorstwa działające w tej części Polski mają szerokie możliwości rozwoju. Z uwagi na dużą konkurencję oraz kompleksowe podejście do budowy firmy, coraz więcej przedsiębiorców korzysta z pomocy ekspertów w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Studia podyplomowe HR Business Partner to szansa na znalezienie stabilnego zatrudnienia i wykonywanie ciekawej pracy, która zwiększa efektywność biznesu.

Organizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego studia podyplomowe HR Business Partner wyróżniają się programem i sposobem prowadzenia. W trakcie kolejnych zjazdów słuchacze są zaznajamiani ze zmianami w prawie pracy, poznają też nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W programie znajdują się zagadnienia dotyczące zarządzania efektywnością, rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy i rekrutacji pracowników.

Aby studia podyplomowe na kierunku HR Business Partner były maksymalnie przydatne dla słuchaczy, są prowadzone w formie warsztatów. Dzięki zdobyciu nowych umiejętności i efektywnemu wykorzystaniu poznanych narzędzi w codziennej pracy, słuchacze mają szansę budować swój wizerunek ekspertów w branży zarządzania zasobami ludzkimi.

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni współpracuje wyłącznie ze specjalistami z zakresu HR, którzy mają doświadczenie i potrafią podzielić się nim z absolwentami chcącymi poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Opiekunami merytorycznymi tego kierunku są Hanna Kąkol, Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting oraz Grzegorz Filipowicz, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR Business Partner.

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

Partner kierunku

Studia organizowane są przy współpracy z firmą doradczo-szkoleniową Perfect Consulting, która 13 lat działa na rynku HR realizując zaawansowane i kompleksowe usługi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi. Firma wspiera swoich Klientów w takich obszarach, jak: rekrutacja i selekcja pracowników, szkolenia i rozwój, coaching, doradztwo organizacyjne oraz badania.

Studia podyplomowe HR Business Partner

100% praktyki

Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku HR Business Partnera – specjalisty zorientowanego na pracę w warunkach globalizacji rynków. Przekazujemy usystematyzowaną wiedzę z obszaru nowoczesnego HR, aby skuteczniej pełnić rolę partnera strategicznego w zakresie rozwoju personelu. Program ukierunkowany jest na kształtowanie umiejętności analizowania, diagnozowania, projektowania rozwiązań z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

Hanna Kąkol
Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting

Studia stacjonarne.
Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele w godzinach 09.00 – 17.30
– 9 zjazdów w roku akademickim;
– czas trwania studiów: dwa semestry.

 • Organizacja działu personalnego. Rola HR. Zadania. Odpowiedzialności
 • Cykl życia pracownika w organizacji
 • Strategia organizacji, a strategia HR
 • Struktura i opisy stanowisk. Matryca kompetencji
 • Systemy wynagrodzeń, systemy premiowania, wartościowanie stanowisk
 • Komunikacja w zespole
 • Programy rozwojowe
 • Rekrutacja i selekcja
 • Onboarding i offboarding pracowników
 • Systemy ATS dla rekrutacji
 • Employer branding. Marketing rekrutacyjny
 • Liczby w HR
 • Zarządzanie efektywnością organizacji
 • Zarządzanie zmianą w organizacji
 • Negocjacje i mediacje
 • Prawo pracy dla HR
 • Budowanie zespołu, a realizacja celów biznesowych
 • Utrzymanie pracownika w organizacji
 • Agile HR
 • Zaliczenie

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zdanie po II semestrze egzaminu końcowego w formie testu sprawdzającego wiedzę. Absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni wg wzoru zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Jakie umiejętności zdobyły? Jak się rozwinęły zawodowo? Czy polecą? Absolwentki o studiach podyplomowych HR Business Partner w WSAiB Gdynia w najróżniejszych okolicznościach „przyrody”. Opiekę merytoryczną nad kierunkiem sprawuje Perfect Consulting Agencja Pracy.

Partnerzy

Masz pytania?