Analityk Biznesowy

Opis kierunku

W erze cyfrowej, gdzie dane są nową walutą biznesu, rola analityka biznesowego nabiera wyjątkowego znaczenia. Firmy we wszystkich branżach coraz bardziej polegają na analizie danych do usprawniania swoich procesów, zrozumienia potrzeb klientów oraz innowacji w produktach i usługach. W tej dynamicznej rzeczywistości, analitycy biznesowi stają się kluczowymi postaciami, zdolnymi do przekształcania rozległych zbiorów danych w praktyczne wskazówki, które napędzają wzrost i efektywność.

W obliczu ciągłego wzrostu ilości danych i potrzeby ich efektywnego wykorzystania, studia podyplomowe Analityk Biznesowy są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów w tej dziedzinie. Studia te oferują nie tylko pogłębioną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim skupiają się na praktycznych umiejętnościach analizy i interpretacji danych, przygotowując absolwentów do bezpośredniego wpływu na procesy biznesowe i decyzje w ich obecnych lub przyszłych miejscach pracy.

Studia są realizowane w partnerstwie z firmą szkoleniową Altkom Akademia.

Ważne! Uruchomienie kierunku uzależnione jest od zebrania się grupy!
W grupach obowiązuje limit miejsc, decyduje kolejność rejestracji.

Cena za 1 semestr: 3400 zł.
Możliwość podziału na 9 rat.

 • Praktyczne Zastosowanie Analizy Biznesowej: Program oferuje wszechstronne zrozumienie analizy biznesowej, łącząc teorię z praktycznymi zastosowaniami, co jest niezbędne dla każdego profesjonalisty w tej dziedzinie.
 • Rozwój Umiejętności Zarządzania Projektami: Studenci nabywają kluczowe kompetencje w zarządzaniu projektami, które są nieodzowne w pracy analityka, pozwalając na efektywne prowadzenie i koordynowanie zadań biznesowych.
 • Praktyczne Ćwiczenia i Aplikacja Wiedzy: Program kładzie nacisk na naukę poprzez praktyczne ćwiczenia, przygotowując studentów do realnych wyzwań środowiska biznesowego poprzez analizę danych i modelowanie procesów.
 • Rozwój Umiejętności Komunikacyjnych i Prezentacyjnych: Program uwzględnia rozwój kluczowych umiejętności komunikacyjnych, niezbędnych do skutecznego przekazywania wniosków i rekomendacji biznesowych.
 • Głębokie Zrozumienie Procesów Biznesowych: Studenci uczą się interpretować i optymalizować procesy biznesowe, co jest kluczowe dla identyfikacji obszarów do poprawy i innowacji w organizacji.
 • Budowanie Sieci Kontaktów Zawodowych: Możliwość interakcji z wykładowcami i kolegami z różnych branż daje szansę na rozwijanie sieci kontaktów zawodowych, co jest ważne dla dalszego rozwoju kariery.
 • Wartość Dodana dla Pracodawców: Absolwenci wyposażeni są w umiejętności, które są bezpośrednio wartościowe dla pracodawców, dzięki czemu mogą przyczynić się do wzrostu i innowacji w swoich organizacjach.

Studia podyplomowe na kierunku Analityk Biznesowy są idealne dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności analityczne, awansować na wyższe stanowiska w obszarze analizy danych i decyzji biznesowych, lub efektywniej zarządzać projektami i zespołami analitycznymi. Niezależnie od rozwijania kompetencji w zakresie analizy biznesowej, po ukończeniu tych studiów istnieje wiele ścieżek kariery i możliwości rozwoju zawodowego:

 • Role Kierownicze/Zarządzanie: Możliwość objęcia stanowisk kierowniczych w dziale analizy biznesowej, od menedżera projektu po wyższe stanowiska kierownicze, gdzie Twoja umiejętność analizy i interpretacji danych będzie kluczowa.
 • Zarządzanie Zespołem/Projektem: Wykorzystaj zdobyte umiejętności analityczne do zarządzania zespołami lub projektami w różnych branżach. Umiejętność analizy danych jest kluczowa w podejmowaniu decyzji w zarządzaniu projektami.
 • Rozwój Organizacyjny: Twoje umiejętności analizy danych mogą być wykorzystane do tworzenia strategii i praktyk mających na celu poprawę efektywności organizacji.
 • Konsulting Biznesowy i Analityczny: Specjalizuj się w doradztwie dla firm w zakresie analizy danych i strategii biznesowych, wykorzystując głęboką wiedzę analityczną do pomagania organizacjom w rozwiązywaniu problemów.
 • Praca w HR i Rozwój Talentów: Angażuj się w rekrutację i rozwój talentów, wykorzystując umiejętności analityczne do identyfikowania i wspierania kluczowych pracowników i liderów.
 • Start-upy i Przedsiębiorczość: Zastosuj umiejętności analityczne do zakładania i prowadzenia własnej firmy, analizując rynki i możliwości biznesowe.
 • Praca w Organizacjach Non-Profit: Wykorzystaj umiejętności analityczne do pracy w organizacjach non-profit, pomagając im analizować dane, aby osiągnąć cele społeczne i misję.

Partner kierunku:

Studia realizowane są we współpracy z Altkom Akademią – obecną na rynku od 30 lat firmą zajmującą pozycję lidera branży szkoleniowej w Polsce (zgodnie z prestiżowym rankingiem Computerworld Top 200). Oferta edukacyjna Altkom Akademii obejmuje pełne spektrum potrzeb kompetencyjnych nowoczesnego biznesu – technologie i systemy informatyczne, programowanie, zarządzanie projektami, optymalizację procesów, controlling, prawo i umiejętności miękkie. To ponad tysiąc różnorodnych kursów i egzaminów, z których do tej pory skorzystało około 650 tys. osób, edukowanych przez 300 certyfikowanych wykładowców. W samym 2022 roku Altkom Akademia przeszkoliła ponad 40 600 kursantów!

Wysoki poziom świadczonych usług gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001:2015. Według przeprowadzanych ankiet ewaluacyjnych, 9/10 uczestników poleciłoby szkolenia Altkom Akademii swoim znajomym.

100% praktyki

W obliczu szybko zmieniających się realiów rynkowych, gdzie analiza danych staje się kluczową kompetencją, nasze studia podyplomowe „Analityk Biznesowy” oferują unikalną możliwość zdobycia przewagi konkurencyjnej. Program łączy praktyczne umiejętności analityczne z aktualną wiedzą teoretyczną, odpowiadając na rosnące zapotrzebowanie rynku na specjalistów od danych. W świecie, gdzie dane są nowym złotem, nasi absolwenci są wyposażeni w narzędzia do wykorzystania tej wartości, pomagając firmom w przewidywaniu trendów, optymalizacji procesów i podejmowaniu strategicznych decyzji. Dołącz do nas i stań się kluczowym elementem sukcesu każdej nowoczesnej organizacji.

Maciej Hawrus
Product and Business Manager w Altkom Akademia

Studia online.
Zajęcia obejmują 180 godzin dydaktycznych, co odpowiada 30 punktom ECTS, realizowanych w soboty/niedziele – 9 zjazdów dwudniowych – czas trwania studiów: dwa semestry.

 1. Wprowadzenie do analizy biznesowej: Podstawy analizy biznesowej, wprowadzenie do kluczowych pojęć i narzędzi (10 godz.)
 2. Zarządzanie projektami: Metodyki zarządzania projektami (20 godz.)
 3. Rola Analityka biznesowego w projektach: Certyfikowany moduł AgileBA® (Agile Business Analysis) z egzaminem, umożliwiający zrozumienie roli analityka w zwinnych metodologiach zarządzania oraz zdobycie międzynarodowego certyfikatu (30 godz.)
 4. Zarządzanie usługami IT: Podstawy zarządzania usługami informatycznymi, kluczowe dla zrozumienia procesów IT w biznesie (10 godz.)
 5. Analiza biznesowa w oparciu o BABOK® Guide: Szczegółowe omówienie standardów i praktyk z Business Analysis Body of Knowledge (20 godz.)
 6. Modelowanie procesów biznesowych – UML: Nauka modelowania procesów przy użyciu języka UML (20 godz.)
 7. Graficzne opisywanie procesów biznesowych – BPMN: Zastosowanie notacji BPMN do graficznego przedstawiania procesów (10 godz.)
 8. Zaawansowana analiza danych w MS Excel: Techniki analizy danych za pomocą zaawansowanych funkcji Excela (20 godz.)
 9. Bazy danych – MS SQL: Nauka tworzenia zapytań do baz danych (20 godz.)
 10. Wizualizacja danych i tworzenie zaawansowanych dashboardów w Power BI: Praktyczne umiejętności tworzenia zaawansowanych dashboardów i wizualizacji danych w Power BI (10 godz.)
 11. Sztuka prezentacji raportów: Techniki efektywnej prezentacji danych i raportów biznesowych (10 godz.)

Zaliczenie studiów następuje na podstawie testu końcowego. Test zostanie przeprowadzony na ostatnim zjeździe. Test trwa 1 godzinę i składa się z ok. 30 pytań obejmujących zakresem merytorycznym zrealizowane w trakcie studiów przedmioty.

1. Wypełnij formularz on-line

2. Wpłać opłatę rekrutacyjna – 200 zł

dane do przelewu:

Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17

14 1090 1102 0000 0001 5050 1850

w tytule prosimy podać wybrany kierunek studiów

Jeżeli kierunek nie zostanie uruchomiony opłata jest zwracana.

3. Przygotuj dokumenty i dostarcz do Uczelni

– kserokopia/skan dyplomu ukończenia studiów (licencjackich/magisterskich, oryginał do wglądu)

– kserokopia/skan dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

– dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (można przesłać e-mailem: podyplomowe@wsaib.pl)

4. Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni jest posiadanie studiów wyższych (ukończenie studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich na dowolnym kierunku).

5. Rezerwacja miejsca

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń, rejestracja na studia (wypełnienie formularza on-line) i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

6. Zasady uruchomienia kierunku

Studia zostają uruchomione po zebraniu się minimalnej grupy. Kandydat decyzję o uruchomieniu kierunku otrzymuje e-mailem.

Partnerzy