dr Janusz Kaczmarek

Wykładowca prawa karnego materialnego i procesowego w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Studia ukończyłem na Uniwersytecie Gdańskim, karierę naukową kontynuowałem na Uniwersytecie Białostockim, gdzie obroniłem pracę doktorską pt. „Kryminologiczne oraz prawne aspekty wzięcia i przetrzymywania zakładnika art. 252 k.k.”.

Prowadzę Kancelarię Adwokacką w Gdyni i w Warszawie. W latach 2002–2005 pełniłem funkcję Prokuratora Apelacyjnego w Gdańsku, w latach 2005–2007 Prokuratora Krajowego. W 2007 r pracowałem na stanowisku Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako przedstawiciel Polski w Europejskiej Grupie G6 odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne w ramach Unii Europejskiej.

Opublikowałem kilkadziesiąt publikacji w „Prokuraturze i Prawie”, „Edukacji Prawniczej”, kwartalniku „Policja”. Zostałem nagrodzony w 2007 r. przez Gazetę Prawną nagrodą „Bona Lex” za działalność na rzecz tworzenia dobrego prawa. W 2016 r. Redakcja „Wieści prosto z gór” uhonorowała mnie tytułem Człowieka Roku 2016 za „wielokrotną pomoc mieszkańcom, którzy padli ofiarą bezprawnego działania lokalnych samorządów”. Byłem współorganizatorem programu „Razem przeciw przemocy” realizowanego w szkołach oraz ośrodkach wychowawczych oraz twórcą autorskiego programu zrealizowanego na rzecz PZPN związanego z bezpieczeństwem na stadionach.

Monografie i udział w pracach zbiorowych.

Porwania dla okupu jako akt terroru oraz nowa forma działania przestępczości zorganizowanej, [w:] Przestępczość zorganizowana świadek koronny, terroryzm w ujęciu praktycznym, pod red. Prof. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego, Zakamycze, Warszawa 2005 (str. 297–311).

Sekty z punktu widzenia prawnika praktyka, [w:] Ochrona człowieka i rodziny przed sektami i psychomanipulacją, Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk 2000 (str. 53–58).

Sposób budowania relacji pomiędzy prokuratorem a dziennikarzami, [w:] System wymiaru sprawiedliwości a media, pod red. Prof. dr hab. Cezarego Kuleszy, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2009 (str. 148–186).

Porwania dla okupu (współautor: Magdalena Kierszka ), Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003 (str.1-–234).

Porwania dla okupu (współautor: Magdalena Kierszka), wydanie II poprawione, Wolters Kluwer, Warszawa 2008 (str.1–312).

Prawnokarna ochrona dziedzictwa kultury, red. Janusza Kaczmarka, Zakamycze, Warszawa 2006 (str.1-–253).

Studia i artykuły

Konsekwencje prawnokarne uwolnienia zakładnika (art. 252§4 k.k.), Prokuratura i Prawo 2001, Nr 6 (str. 15–27).

Wąglikowe incydenty a polskie prawo karne, Prokuratura i Prawo  2002, Nr 7–8 (str. 81–93).

Karnoprawna ochrona zabytków, Prokuratura i Prawo 2004, Nr 2 (str.81–93).

Nowa Prokuratura i Stara Europa, Edukacja Prawnicza  2003, Nr 10 (str. 42).
Kilka słów o aplikacji prokuratorskiej,  Edukacja Prawnicza  2003, Nr 11( str. 45).

Słowo o korupcji czyli ku przestrodze wszelkim pożeraczom, Edukacja Prawnicza 2003, Nr 12 (str. 48).

Etyka w zawodzie prokuratora, a więc o człowieku ze słabościami, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 1(str. 47).

Wybierając zawód, wybierasz także dyskomfort, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 2(str. 52).

Prokurator a dziennikarz, satysfakcja z wykrycia prawdy, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 3 (str. 48).
W imię interesu społecznego i praw obywateli, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 4(str. 47).

Maskotki wymiaru sprawiedliwości, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 5 (str. 48).

Prokurator w Europie, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 06 (str. 47).

O porwaniach, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 10 (str. 56).

Gwarancje bezkarności, Edukacja Prawnicza 2004, Nr 11 (str. 49).

Sprawdzony świadek koronny, Edukacja Prawnicza 2005, Nr 1 (str. 64).

Transgraniczna walka trwa, Edukacja Prawnicza 2005,  Nr 2 (str. 60–61).

Nowe brzmienie przepisu art. 252 k.k. a znamię szczególnego udręczenia i jego relacje do znamienia szczególnego okrucieństwa, Kwartalnik Policja 2010 Nr 2 (str.24–30).

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej pojazdów autonomicznych, Monitor Prawniczy 9/2018 wyd. C.H.BECK Warszawa 2018.

Realizacja zakazu stadionowego w kontekście bezpieczeństwa imprezy masowej [w:] Monografia Prawnicza Prawo Sportowe, wyd. C.H.BECK Warszawa 2018.

Prawo karne. Podręcznik dla aplikantów, wyd. C.H.BECK Warszawa 2019.