KIERUNEK PRAWO W WSAiB Z CERTYFIKATEM STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

KIERUNEK PRAWO W WSAiB Z CERTYFIKATEM STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

Certyfikat Studia z Przyszłością dla kierunku Prawo WSAiB

Jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo prowadzone przez WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni otrzymały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością” 2021.

– Pozytywny wynik akredytacji środowiskowej to ukoronowanie i potwierdzenie efektywności w zakresie zarządzania dydaktyką i budowania kultury jakości kształcenia na naszym kierunku Prawo – mówi dr Paweł Chyc, dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB.

Ogólnopolski Konkurs i Program Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” organizowany jest przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC.

W VI edycji projektu „Studia z Przyszłością” w Komisji Akredytacyjnej Konkursu zasiadali między innymi prof. ucz. dr hab. Piotr Grudowski – kierownik Katedry Nauk o Jakości na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, dr hab. Agnieszka Dziedziczak-Foltyn z Katedry Socjologii Sztuki i Edukacji Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Ewa Kula – kierownik Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, prof. dr hab. Dariusz Rott – pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, do 2013 roku członek Prezydium Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk – rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, profesor w Instytucie Nauk o Zarządzaniu i Jakości WSH, prof. ucz. dr hab. Zbigniew Widera – profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, inicjator powołania Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego, mgr Grażyna Kaczmarczyk – prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Komisja Akredytacyjna rekomenduje przyznanie Certyfikatu i Znaku Jakości najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i prorynkowym kierunkom studiów w Polsce, wyróżniając programy studiów i koncepcje kształcenia cechujące się troską o najwyższą jakość dydaktyki, z uwzględnianiem oczekiwań i potrzeb środowisk pracodawców oraz silnym zakorzenieniem w realiach społeczno-gospodarczych. Komisja Akredytacyjna zakończyła pracę 12 lutego 2021 roku.

Poza analizą kwestionariuszy i opisów efektów kształcenia Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości na kierunku Prawo w WSAiB na podstawie zróżnicowanych źródeł informacji, w tym m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, Ogólnopolskiego systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych, GUS, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych. Analizie podlegały także dane i informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz systemach informatycznych naszej uczelni – istotne dla oceny zgodności realizowanych programów studiów z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz najwyższymi standardami akademickimi.

– Polskie uczelnie prowadzą ponad 6 tys. kierunków studiów, w tym podyplomowych, w konkursie „Studia z Przyszłością” wybraliśmy z tego grona kierunki i programy studiów stanowiące akademicką elitę, znacząco wyróżniające się na rynku edukacyjnym w skali ogólnopolskiej – napisał Przemysław Ruta, sekretarz Konkursu „Studia z Przyszłością” w piśmie gratulacyjnym, skierowanym do dra Pawła Chyca, dziekana Wydziału Prawa i Administracji WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

pdfCeryfikat Studia z Przyszłością dla kierunku Prawo.pdf