Spotkanie informacyjne z Jednostką Wojskową FORMOZA