Ucz się języków z WSAiB!

Na naszej uczelni dla studentów studiów stacjonarnych oferujemy aż 5 różnych języków obcych do wyboru!

Każdy ze studentów w planie zajęć ma język angielski, ale prócz niego może wybrać drugi obowiązkowy język obcy, jak na przykład:

– język niemiecki

– język francuski

– język hiszpański

– język szwedzki

– język rosyjski

– język polski (dotyczy tylko studentów zagranicznych)

Wybór drugiego języka obcego przypada na 3 lub 4 semestrze.