II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego: Nowoczesne technologie a prawo medyczne

Opublikowano: 16.03.2024

Interdyscyplinarna Konferencja organizowana przez Koło Naukowe Prawa Medycznego Respirator zaprasza wszystkich zainteresowanych prawem medycznym oraz osoby, które są zawodowo związane z tematem Konferencji do czynnego oraz biernego udziału w tym przedsięwzięciu. Spodziewamy się udziału prawników, lekarzy oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z prawem medycznym oraz prawem nowych technologii z wielu ośrodków akademickich. Konferencja odbędzie się 15 maja 2024 r. (początek o godz. 9.00) w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Przewidujemy również możliwość uczestnictwa w formie zdalnej za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams.

Cel:

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Medycznego ma stanowić dyskurs na temat szeroko pojętego prawa medycznego i związanych z tym dylematów współczesnego świata. Wprowadzenie nowoczesnych technologii do dziedziny medycyny wyznacza nowe ścieżki postępu, ale jednocześnie stawia przed prawem medycznym wyzwania dotyczące ochrony praw pacjentów, zachowania zasad etyki oraz dostosowania się do szybko zmieniającego się otoczenia. Sztuczna inteligencja (SI), technologie biomedyczne czy telemedycyna, niosą za sobą liczne korzyści, ale również rodzą pytania o ich zgodność z obowiązującymi normami prawnymi i deontologicznymi.

Poniżej przedstawiamy tematy, które warto poruszyć podczas Konferencji. Mogą stanowić również inspirację dla zgłaszających abstrakty.

Przykładowe tematy:

1. prowadzenie, przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej przez personel medyczny;

2. system no-fault;

3. autonomia woli pacjenta a SI;

4. biohacking;

5. SI w badaniach klinicznych;

6. chip neuralink;

7. roboty da Vinci a odpowiedzialność karna.

Warunki uczestnictwa:

1. Uczestnictwo czynne. Zgłoszenie uczestnictwa czynnego prosimy dokonywać poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego.

2. Uczestnictwo bierne. Zgłoszenie uczestnictwa biernego prosimy dokonywać poprzez uzupełnienie formularza.

Udział w Konferencji jest wolny od opłat.

Młodzi naukowcy – uczestnictwo czynne

Do udziału w konferencji zapraszamy również młodych naukowców, doktorantów, studentów i członków kół naukowych prawa medycznego, którzy mogą wziąć czynny udział w konferencji poprzez wygłoszenie referatu.

Abstrakty (200-250 słów) należy przesłać za pomocą formularza: https://forms.gle/UNW5gjAtVgVGAN7H9
w terminie do 25 kwietnia 2024 r. Organizatorzy przewidują weryfikację referatów.

Informację o zakwalifikowaniu wraz z harmonogramem Konferencji otrzymają Państwo drogą mailową niezwłocznie po zakończeniu rejestracji.

Ewentualne prośby o wystąpienie w preferowanym przez państwa przedziale czasowym prosimy wysyłać mailowo lub w wiadomości prywatnej najpóźniej do dnia 10 maja 2024 r.

Wydarzenie objęte patronatem Wydziału Zdrowia WSAiB.

Dołącz do wydarzenia.