26.02.2021

ABSOLWENT KIERUNKU LOGISTYKA ZWYCIĘZCĄ KONKURSU PTE

ABSOLWENT KIERUNKU LOGISTYKA ZWYCIĘZCĄ KONKURSU PTE

Z przyjemnością informujemy, że nasz Absolwent zdobył główna nagrodę w prestiżowym Konkursie Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana za 2020 rok organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku.

Kapituła Konkursowa nagrodziła mgra Wiesława Bielickiego za pracę pt. Innowacyjne przeobrażenia transportu morskiego w XXI w. ze szczególnym uwzględnieniem floty autonomicznej, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Rucińskiej z Katedry Logistyki w WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Spośród nadesłanych prac magisterskich i licencjackich, Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie trójmiejskich wyższych uczelni, wyłoniła opracowania innowacyjne, nieszablonowe i przełamujące dotychczasowe schematy.

– Tematem mojej pracy magisterskiej były systemy dynamicznego pozycjonowania dla floty statków autonomicznych – powiedział Wiesław Bielecki, laureat nagrody. – Innowacje dla rozwiązań morskich zawsze stanowiły ważną część moich zainteresowań, związane są także z moją pracą zawodową.

Konkurs PTE poświęcony był współczesnym problemom ekonomicznym i innowacyjności w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój regionu gdańskiego. Ideą Konkursu jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie.

Wyróżnienie naszego Absolwenta w tak prestiżowej kategorii to efekt wysokich standardów edukacyjnych wprowadzonych na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Nasze studia logistyczne nie tylko gruntownie przygotowują do pracy na stanowiskach związanych z planowaniem oraz koordynacją transportu, spedycji i logistyki. Poszerzają wiedzę interdyscyplinarną w zakresie zarządzania, nauk prawnych i finansów w branży TSL.

Atrakcyjny pakiet wsparcia edukacyjnego studiów logistycznych I stopnia (licencjackich) II stopnia (magisterskich) WSAiB Gdynia obejmuje:

– materiały dydaktyczne w postaci business cases i dobrych praktyk, broszur, folderów, opracowania książkowego pt. „Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie” oraz „Vademecum użytkownika kodów kreskowych GS1”, elementów standardów graficznych, filmów i animacji do wykorzystania podczas zajęć dydaktycznych;

– gościnne wykłady specjalistów wdrażających standardy w różnych branżach i organizacjach;

– możliwość uzyskania przez studentów międzynarodowych certyfikatów obejmujących wszystkie standardy systemu GS1;

– szkolenia udostępniane na platformie e-learningowej;

– dostęp do webinariów opisujących standardy wykorzystywane w znakomitej większości branż i ich efektywne wykorzystywanie w praktykach biznesowych;

– dostęp do aplikacji Discovery App ze zbiorem informacji na temat zastosowań standardów w formie studiów przypadków, animacji i poglądowych schematów graficznych;

– nagrodę za najlepszą pracę dyplomową na temat standardów GS1.

Przypomnijmy, że WSAiB Gdynia nawiązała współpracę z Fundacją GS1 Polska w Poznaniu, członkiem międzynarodowej organizacji z siedzibą w Brukseli (Belgia) i Princeton (USA), która zarządza systemem GS1 w skali świata. GS1 to również międzynarodowy system standardów i rozwiązań biznesowych tworzonych z inicjatywy i pod przewodnictwem przedsiębiorstw. Standardy GS1 to zasady i wytyczne, które w jednolity sposób są stosowane przez podmioty w celu usprawniania operacji w łańcuchach dostaw w wielu branżach.– Porozumienie jest istotnym elementem nowoczesnego i efektywnego kształcenia oraz przygotowania zawodowego naszych studentów, przyszłych logistyków, do pracy w rozwojowej sferze  zarządzania transportem, spedycją i logistyką w przedsiębiorstwach mówi prof. dr hab. Danuta Rucińska, Kierownik Katedry Logistyki WSAiB Gdynia.

Władze Uczelni podpisały również porozumienie edukacyjne z branżowym partnerem – firmą Uni-logistics Sp. z o.o. z Gdyni. Program praktyk i staży zawodowych Uni-logistics stwarza naszym studentom logistyki szansę pozyskiwania kompetencji oraz umiejętności zawodowych z obszaru TSL. Są realizowane we wszystkich lokalizacjach działalności Uni-logistics tj. w Gdyni, Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Tychach, Wrocławiu i Poznaniu. Najlepsi z nich otrzymują propozycje zatrudnienia w dynamicznych, kreatywnych zespołach transportowo-logistycznych.

Wiesław Bielicki

Nasz absolwent, laureat XXIV edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana za 2020 rok swoją karierę zaczynał na początku lat 90. jako oficer nawigator, a później jako chief działu pokładowego na statkach morskich w transporcie międzynarodowym – drobnicowce, masowce, kontenerowce, tankowce. Obecnie jest dyplomowanym kapitanem ŻW. Pod koniec lat 90. po raz pierwszy zetknął się z systemami dynamicznego pozycjonowania (DP) i to wpłynęło na zmianę profilu wykonywanej przez niego pracy.

– Rozpocząłem pracę na statkach specjalistycznych w sektorze offshore, będąc jednocześnie starszym oficerem pokładowym (kierownik działu) oraz operatorem systemów DP (ang. Senior DPO) m.in. na statkach-bazach dla nurków saturacyjnych, z robotami ROV, konstrukcyjnych i oczywiście wyposażonych w systemy DP – mówi Wiesław Bielicki.

– Kolejnym krokiem było przeniesienie się do sektora wierceń głębokowodnych z jednostek pływających – wieże i statki wiertnicze z napędem własnym i pozycjonowane dynamicznie. W tym sektorze pracuję do chwili obecnej w dużej firmie zagranicznej oferującej szereg innowacyjnych rozwiązań dla projektów wiertniczych (smart drilling). Jednym z wielu a jednocześnie najważniejszym z moich obowiązków jest przygotowanie wszystkich systemów związanych z pozycjonowaniem jednostki do rozpoczęcia projektu oraz zapewnienie stabilnej i bezpiecznej pozycji w trakcie wielomiesięcznych prac wiertniczych w dnie morskim – powiedział laureat głównej nagrody w prestiżowym konkursie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku.