LEGIA AKADEMICKA – MODUŁ OFICERSKI

LEGIA AKADEMICKA - MODUŁ OFICERSKI

Legia Akademicka Moduł Oficerski dla studentów WSAiB

Studenci, uczestnicy programu Legia Akademicka z lat 2019–2020, którzy ukończyli MODUŁ PODOFICERSKI i uzyskali stopień kaprala rezerwy, mogą w roku 2021 kontynuować swoje szkolenie w MODULE OFICERSKIM.

Moduł składający się z części teoretycznej i praktycznej realizowany będzie w trakcie letnich wakacji studenckich. Studenci odbędą zajęcia zgodne ze Standardem Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Po zdaniu egzaminu oficerskiego, student zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy.

Podstawowym wymogiem formalnym koniecznym do uzyskania stopnia podporucznika rezerwy jest dostarczenie dyplomu magistra. Przekazanie dokumentacji może nastąpić w okresie 2–3 miesięcy po zakończeniu szkolenia.

Wnioski o udział w Programie (trzy poniżej załączone pliki) wraz z następującymi dokumentami:

– kopia dokumentu potwierdzającego studiowanie na danej uczelni;

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia podoficera;

– kopie innych dokumentów, kwalifikacji, kursów, dyplomów, które pozwolą  komisji kwalifikacyjnej dokonać oceny i przeprowadzić kwalifikację studentów do przedmiotowego szkolenia.

należy złożyć do 28 lutego 2021.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie załączonego Wniosków Ochotnika i załączniki (trzy poniżej wskazane pliki) przesłanie bezpośrednio na adres:

Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”

ul. Dymińska 13, 00–909 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ” WNIOSEK-LEGIA AKADEMICKA”

pdf1.Wniosek_o_LA.pdf

pdf2.Oświadczenie_RODO_-_mod._oficerski.pdf

pdf3.Ankieta_kwalifikacyjna_i_inne_dok._dot_LA.pdf