GODN W GDYNI PARTNEREM EDUKACYJNYM WSAIB

GODN W GDYNI PARTNEREM EDUKACYJNYM WSAIB

GODN w Gdyni partnerem edukacyjnym WSAiB w Gdyni

WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zawarła umowę z Gdyńskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Gdyni o współpracy i partnerstwie edukacyjnym.

2 lutego 2021 roku GODN w Gdyni dołączył do po prestiżowego grona firm i instytucji, które są partnerami biznesowymi i edukacyjnymi naszej uczelni. Stosowną umowę podpisali w siedzibie uczelni Dyrektor GODN w Gdyni pan Wojciech Jankowski oraz Rektor dr Tomasz Białas.

Umowa obejmuje różne obszary działania. GODN w Gdyni jako partner edukacyjny będzie wspierał uczelnię w organizacji  przedsięwzięciach skierowanych do nauczycieli i osób zarządzających placówkami oświatowymi, a także w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla studentów.

W ramach porozumienia studenci i absolwenci WSAiB będą mogli odbywać praktyki i staże zawodowe w jednostkach współpracujących z GODN w Gdyni.

Jednym z pierwszych efektów współpracy jest utworzenie studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Oświatą, które dostępne będą w ofercie edukacyjnej w roku akademickim 2021/2022.

logoGODN