Zarządzanie

studia magisterskie

Opis kierunku

Studenci studiów w Gdyni II stopnia na kierunku Zarządzanie zdobywają przygotowanie do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami i przedsięwzięciami w organizacjach o charakterze gospodarczym i administracyjnym.

Absolwenci studiów magisterskich posiadają kwalifikacje do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera (kierownika) w przedsiębiorstwach i instytucjach, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Posiadają umiejętności skutecznego zarządzania, a w szczególności: komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz organizowania pracy zespołowej. Znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich w przedsiębiorstwach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach konsultingowych i organizacjach non-profit.

Studia II stopnia na kierunku Zarządzanie trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Wybierając kierunek Zarządzanie masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Studia II stopnia Zarządzanie rozszerzają wiedzę, jaką absolwent zdobył podczas studiów I stopnia na tym kierunku. Absolwenci kierunku Zarządzanie, którzy uczyli się na jednej z uczelni na terenie Polski, mogą kontynuować naukę w Trójmieście. Program studiów II stopnia na WSAiB uwzględnia przedmioty kształcenia zarówno ogólnego, jak i kierunkowego, dzięki czemu pozwala rozwinąć różnorodne umiejętności i kompetencje.

WSAiB organizując studia magisterskie Zarządzanie, współpracuje z wieloma pracodawcami i instytucjami na terenie Pomorza. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z renomowanych przedsiębiorstw i instytucji, m.in. Magdalena Strzelczyk (Bałtycki Port Nowych Technologii). Studenci mają szansę stać się ekspertami z wybranej specjalności oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w realnych warunkach – podczas praktyk studenckich, które są naturalnym uzupełnieniem studiów i sposobem na rozwinięcie umiejętności. 

Studia magisterskie Zarządzanie pozwalają pogłębić wiedzę o zarządzaniu organizacjami. W czasie zajęć studenci poznają zaawansowane narzędzia, dzięki którym w przyszłości będą mogli interpretować zjawiska ekonomiczne i akty prawne, a także odpowiednio na nie reagować. Studia II stopnia Zarządzanie gruntownie przygotowują do pracy na stanowiskach szczebla menedżerskiego w różnych organizacjach – zarówno publicznych, jak i prywatnych.

Absolwenci kierunku Zarządzanie muszą być doskonale zorganizowani. Z tego względu studia magisterskie na tym kierunku przewidują rozwijanie umiejętności organizacyjnych oraz komunikacyjnych. Studenci uczą się, jak umiejętnie pracować w zespole, jak nim kierować i poznają narzędzia, dzięki którym będą mogli motywować podległych im pracowników.

WSAiB kładzie nacisk na rozwój praktycznych umiejętności i dlatego studia II stopnia Zarządzanie kompleksowo przygotowują do prowadzenia własnej firmy oraz pracy w różnych organizacjach. Zajęcia w formie warsztatów z wykładowcami-praktykami pozwalają zapoznać się z problemami często pojawiającymi się w różnych organizacjach, a także uczą, jak szybko i prawidłowo je rozwiązywać.

Studia II stopnia Zarządzanie przygotowują do pracy zarówno w polskich, jak i zagranicznych organizacjach. Studenci w czasie studiów biorą udział w zajęciach językowych, dzięki czemu po uzyskaniu dyplomu mogą starać się o pracę w zagranicznych firmach. Studia II stopnia Zarządzanie to także krok niezbędny w rozwoju kariery naukowej.

Trwa rekrutacja na studia

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Możesz wybrać jeden z dodatkowych języków obcych

 • angielski A1 lub B2
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1
 • rosyjski A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.