dr hab. prof. WSAiB Dorota Simpson

Jestem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, do 2018 pracowałam w Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Handlu Zagranicznego. Pełniłam funkcje: zastępcy dyrektora Instytutu Handlu Zagranicznego ds. Kształcenia, prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. Studenckich i zastępcy dyrektora IHZ ds. Naukowo-badawczych. Jestem założycielką i wieloletnim kierownikiem pierwszych w województwie pomorskim studiów podyplomowych w języku angielskim International Business, a także Innowacyjne Praktyki Public Relations, Kapitał Ludzki w Biznesie Międzynarodowym. Powołałam Studenckie Centrum Promocji oraz pełniłam funkcję opiekuna kół naukowych: ZZL „Lider” i Public relations.

Ukończyłam roczny kurs zarządzania biznesem prowadzony przez Central Connecticut State University i warsztaty na temat wykorzystania metody case study w nauczaniu przedmiotów biznesowych w Harvard Business School. Odbyłam szkolenia i staże dydaktyczne w Cardiff University, Copenhagen Business School, RUCA University w Belgii oraz Abertay University w Dundee oraz Irish Management Institute.

Wykładałam w uniwersytetach w Niemczech, Finlandii, Holandii, Belgii, Francji, Irlandii, Hiszpanii i Rosji. Prowadziłam seminaria magisterskie, doktorskie, licencjackie a także na studiach podyplomowych oraz MBA i wypromowałam kilkuset magistrów, licencjatów i piętnastu doktorów. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zarządzania kapitałem ludzkim, uwarunkowań kulturowych w biznesie, negocjacji, przywództwa i marketingu, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w publikacjach naukowych, jak i w wykładanych przedmiotach.

Zostałam odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz otrzymałam nagrodę Ministra Transportu za pracę habilitacyjną pt. „Modele strategii marketingowych i możliwość ich wykorzystania w przedsiębiorstwach spedycyjnych”.

Lubię podróżować samochodem, poznawać nowe miejsca i inne kultury.