dr Tomaszewski Janusz

adiunkt na wydziale Zarządzania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Ukończyłem studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie w roku 1996 obroniłem pracę doktorską Finansowanie potrzeb MWRP w latach 1945–1989″, pod kierunkiem prof. Ryszarda Wierzby. Moje zainteresowania naukowe rozwijały się w kierunku nauk ekonomicznych, finansów publicznych oraz nauk o bezpieczeństwie. Pozwoliło mi to na rozwinięcie współpracy z organizacjami naukowymi w kraju i na Ukrainie. Drugą kadencję pełnię funkcję vice prezesa European Association for Security (Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie, EAS).

Działam aktywnie w International Akademy of Life Protection (IALP) z siedzibą w Kijowie.

Bezpieczeństwo państwa we współczesnej Europie: zagrożenia i przeciwdziałanie, WSAiB, Gdynia 2017 [monografia]

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju, WSAiB, Gdynia 2015. [monografia, współredakcja z M. Chrabkowskim, C. Tatarczukiem, W. Woskiem].

Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w gospodarce, biznesie i logistyce, WSAiB, Gdynia 2013. [monografia, współredakcja z M. Chrabkowskim i C. Tatarczukiem].

Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji i sektorze publicznym, WSAiB, Gdynia 2013. [monografia, współredakcja z M. Chrabkowskim i C. Tatarczukiem].

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, cz. 1 Wyższa Szkoła Administracji  i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, WSAiB, 2011. [monografia, współredakcja z M. Chrabkowskim i C. Tatarczukiem].

Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie, cz. 2, Wyższa Szkoła Administracji  i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia, WSAiB, 2011. [monografia, współredakcja z M. Chrabkowskim i C. Tatarczukiem].

Tomaszewski J., Marynarka Wojenna RP oraz Morski Oddział Straży Granicznej w służbie bezpieczeństwa gospodarki morskiej, [w:] Nauki Społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia, red. J. Żylińska, I. Przychocka, Wyd. UTH, Warszawa 2017, s. 334–346.

Tomaszewski J., Bezpieczeństwo ekonomiczne a wzrost i rozwój gospodarczy w zmieniającej się Europie, [w:] Odcienie bezpieczeństwa: obszary badań, kierunki rozwoju, red. P. Polko, M. Walancik, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2016, s. 97–107.

Tomaszewski J., Finansowe i organizacyjne problemy rozwoju MW RP w latach 1945–2013 [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie jako czynnik europejskiej integracji i rozwoju, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, W. Wosek, Wydawnictwo WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Gdynia 2015, s. 124–144.

Tomaszewski J., Wzrost i rozwój gospodarczy a przestępczość gospodarcza, [w:] Bezpieczeństwo w administracji, gospodarce i biznesie. Aksjologia zjawisk kryzysowych w administracji sektorze publicznym, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewski, WSAiB, Gdynia 2013. s. 217–241.

Tomaszewski J., Zagadnienia bezpieczeństwa morskiego w zintegrowanej polityce morskiej Polski, [w:] Bezpieczeństwo w administracji i biznesie we współczesnym świecie. cz. 1, red. M. Chrabkowski, C. Tatarczuk, J. Tomaszewskie [współautorstwo S. Piocha], WSAiB, Gdynia 2011. s. 471–502.

Tomaszewski J., Bezpieczeństwo gospodarki morskiej w warunkach zagrożenia kryzysem gospodarki światowej, [w:] Logistyka. Komunikacja. Bezpieczeństwo. Wybrane problemy, pod red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski [współautorstwo D. Iwen], WSAiB, Gdynia 2009. s. 59–83.

Tomaszewski J., Strategia Lizbońska a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. Sukces czy porażka? [w]: Bezpieczeństwo w administracji i biznesie, red. M. Grzybowski, J. Tomaszewski, WSAiB, Gdynia 2007, s. 203–212.

Tomaszewski J., Bezpieczeństwo finansowe a bezrobocie w Polsce, [w:] Bezpieczeństwo administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, red. B. Nogalski,, J. Tomaszewski, WSA i B im. E. Kwiatkowskiego, Gdynia 2005, s. 153–162.

Tomaszewski J., Finansowe i prawne aspekty strategii polityki społecznej 2002–2005, [w:] Edukacja wobec integracji europejskiej, red. J. Kojkoł P. J. Przybysz, AMW, Gdynia 2004, s. 343–350.

Tomaszewski J., Problem ubóstwa w Polsce. Uwarunkowania prawne organizacyjne i finansowe, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekty społeczne, red. M. G. Woźniak, Wyd. Mitel, Rzeszów 2003–2004, s. 57–66.