dr Jarosław Wróblewski

Ukończyłem studia wyższe na Wydziale BGiO Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziale Zarzadzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, następnie kontynuowałem naukę na studiach doktoranckich na Wydziale Zarzadzania i Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem „Ryzyko personalne w zarządzaniu zasobami ludzkimi służb marketingowych przedsiębiorstw farmaceutycznych” uzyskałem stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Zawodowo zajmuję się inwestycjami finansowymi, głównie w branży ochrony zdrowia. Mam ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w pionach finansowych i handlowych przedsiębiorstw sektora healthcare (firmy farmaceutyczne i medyczne).  Jestem autorem artykułów naukowych, a do moich zainteresowań naukowych należą: finansowanie służby zdrowia, zarządzanie należnościami, pomiar kapitału intelektualnego. Pracuję jako adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania WSAiB

Metody pomiaru ryzyka personalnego, [w:] A. Lipka, S. Waszczak, Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2009.
Kształtowanie motywacji do dzielenia się wiedzą w sektorze IT, [w:] (red.) A. Potocki, Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Difin, 2007.