Finanse i Rachunkowość

studia magisterskie

Opis kierunku

Studia magisterskie ma kierunku Finanse i Rachunkowość trwają trzy semestry (1,5 roku) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego – magister. Studenci mogą specjalizować się w jednej z dwóch specjalności: Audyt Ekonomiczny Przedsiębiorstw i Instytucji (specjalność od I semestru nauki!) oraz Rachunkowość Menedżerska. Wybierając kierunek Finanse i Rachunkowość masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.

Studia pogłębią wiedzę oraz praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz organizacji i podmiotów finansowych, zarządzania, uwarunkowań prawnych i funkcjonowania rynków finansowych oraz wykorzystywania ich instrumentów. Przygotują Cię do pełnienia funkcji zawodowych, w tym również kierowniczych i menedżerskich w zakresie finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych i jednostkach administracji gospodarczej, w instytucjach i organizacjach sektora publicznego, a także obywatelskiego. Będziesz również przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej oraz świadczenia usług doradczych i konsultingowych.

Studia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni umożliwią rozumienie w pogłębionym stopniu zjawisk i procesów zachodzących w obszarze finansów i rachunkowości w sektorze przedsiębiorstw prywatnych i podmiotów publicznych, a także opanowanie umiejętności samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów zawodowych w tym zakresie, na szczeblu lokalnym, krajowym, a także rynkach światowych.

Student studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość zdobywa rozszerzoną wiedzę z dziedziny ekonomii i finansów, w szczególności dotyczącą mechanizmu funkcjonowania banków, zarządzania finansami instytucji finansowych i przedsiębiorstw, źródeł finansowania przedsiębiorstw, strategii podatkowych i finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, instrumentów finansowych. Dodatkowo uzyskuje wiedzę za zakresu zarządzania i prawa.

Studiując na kierunku Finanse i Rachunkowość II stopnia poznasz  język obcy w zakresie ogólnym i specjalistycznym, w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w międzynarodowym środowisku zawodowym i czerpanie z dostępnych zasobów wiedzy.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Trwa rekrutacja na studia

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Praktyki zawodowe w NDF SA to doskonała okazja do zdobycia praktycznej wiedzy. Studentom WSAiB powierzamy konkretne zadania, a wykorzystując metodę shadow workingu umożliwiamy bliższe poznanie specyfiki branży.

Krzysztof Karżewicz
Prezes Zarządu

Informacje dodatkowe

 • NDF SA

  niezależne doradztwo finansowe

 • Hays

  doradztwo personalne

 • Meritum Bank

  usługi bankowe

 • Alior Bank

  usługi bankowe

 • GP People

  human resources

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym.

 • Instytucje finansowe
 • Banki
 • Firmy ubezpieczeniowe
 • Działy księgowości
 • Biura rachunkowo-podatkowe
 • Firmy audytorskie
 • Działy controllingu
 • Magistraty
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość przygotowują do tworzenia analiz finansowych, rachunkowości oraz finansów publicznych.

WSAiB oferuje pomoc dla studentów w organizacji praktyk studenckich. Pomoc można uzyskać w Akademickim Biurze Karier, które oferuje studentom pomoc w znalezieniu stażu, pracy, organizuje praktyki studenckie, a także świadczy bezpłatne usługi w zakresie profesjonalnego doradztwa zawodowego.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.