Studia Menedżersko-Psychologiczne

studia magisterskie

Opis specjalności

Studia Menedżersko-Psychologiczne to specjalność na kierunku Zarządzanie /od I semestru/

Wybierz  innowacyjne studia łączące wiedzę z zakresu zarządzania i psychologii. Specjalność realizowana jest od I semestru nauki.

Absolwent studiów w Gdyni o specjalności Menedżersko-Psychologicznej posiada niezbędną wiedzę teoretyczną oraz podstawowe umiejętności praktyczne w zakresie psychologii zarządzania, psychologii motywacji, psychologii społecznej oraz psychologii rozwoju osobistego.

Wybierz te studia jeśli chcesz zdobyć wiedzę na temat wykorzystania elementów diagnozy psychologicznej w sytuacjach biznesowych, zarządzania kompetencjami, tworzenia modeli kompetencyjnych oraz systemów motywacyjnych. Ponadto posiadać wiedzę praktyczną na temat prowadzenia sesji coachingowych z zakresu life coachingu oraz coachingu biznesowego pod superwizją, organizowania programu mentoringowego oraz zarządzania zespołem sprzedażowym dzięki wykorzystaniu elementów psychologii sprzedaży. Dzięki tym studiom, dowiesz się w jaki sposób wykorzystać odpowiednio work-life ballance do zwiększania swojej efektywności biznesowej oraz efektywności w życiu osobistym.

Specjalność Menedżersko-Psychologiczna: studia magisterskie na kierunku Zarządzanie

Odpowiednio rozwinięte umiejętności menedżerskie oraz szeroki profil wiedzy z zakresu psychologii biznesu pozwalają absolwentowi niniejszego kierunku na wykonywanie obowiązków menedżerskich w sposób ekstremalnie efektywny, wszechstronny i elastyczny, bez względu na branżę w której przyjdzie mu pracować.

Absolwent specjalności Menedżersko-Psychologicznej wpisuje się w przyjęty przez firmy i organizacje profil menedżera i posiada wszelkie narzędzia umożliwiające mu efektywne kierowanie zespołem oraz zarządzanie strategiczne w organizacji.

Umiejętności absolwenta Studiów Menedżersko-Psychologicznych:

– potrafi stawiać i egzekwować w sposób odpowiedni cele od swoich podwładnych

– umie wykorzystywać optymalnie zasoby prowadzonego przez siebie zespołu,

– wie jak stosować techniki coachingowe i rozwojowe do ciągłego powiększania efektywności pracowników

– w zgodzie z najwyższymi standardami moralnymi i etycznymi potrafi zwiększać kompetencje sprzedażowe kierowanego zespołu.

Perspektywy zatrudnienia:

  • menedżer,
  • lider zespołu,
  • koordynator procesów rozwojowych,
  • szkoleniowiec

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
858 zł
1030 zł
5150 zł
10300 zł
II (3-sem.)
1100 zł *5 rat
1100 zł *5 rat
5500 zł *1 rata
5500 zł

Trwa rekrutacja na studia

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu