Administracja

studia licencjackie

Opis kierunku

Zarówno instytucje sfery publicznej, jak i firmy z sektora prywatnego poszukują absolwentów kierunku Administracja. Jeżeli wybierzesz studia I stopnia na naszej uczelni, masz szansę zdobyć perspektywiczny zawód. W czasie studiów poznasz teorię, którą wykorzystasz w praktyce podczas warsztatów i case studies. Ponieważ na naszej uczelni kładziemy nacisk na naukę języków obcych, Administracja to studia przygotowujące do pracy również w zagranicznych instytucjach.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Chcesz w przyszłości pracować w instytucjach państwowych? Szukasz stabilnej, pewnej pracy, w której wykorzystasz swoje zdolności organizacyjne? Studia Administracja w Gdyni to pierwszy krok do realizacji planów zawodowych. Wybór naszej uczelni to sposób, aby:

 • zdobyć podstawową wiedzę z różnych dziedzin, w tym administracji, prawa, nauk społecznych oraz ekonomii,
 • dowiedzieć się, jak działa administracja samorządowa, rządowa i europejska,
 • nauczyć się pracy z różnymi dokumentami,
 • pogłębić znajomość wybranego języka obcego – angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego lub rosyjskiego,
 • czerpać z doświadczenia specjalistów, którzy są wykładowcami i praktykami.

Studia Administracja w Gdyni dobrze przygotują Cię do pracy w administracji publicznej i samorządowej. Zajęcia prowadzone przez praktyków pomogą Ci zrozumieć, jak działa współczesna administracja w krajach demokratycznych. W czasie warsztatów z ekspertami nauczysz się interpretować różne teksty prawne oraz przygotowywać pisma administracyjne.

Kierunek Administracja oferuje także rozwój umiejętności organizacyjnych i miękkich. Decydując się na te studia:

 • rozwiniesz kompetencje organizacyjne,
 • udoskonalisz umiejętność pracy w grupie,
 • nauczysz się, jak efektywnie rozwiązywać problemy w zespole.

Dzięki praktykom studenckim podczas nauki na kierunku Administracja zdobytą wiedzę (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) wykorzystasz jeszcze przed uzyskaniem dyplomu – na praktykach studenckich. W tym celu współpracujemy m.in. z Urzędem Miasta Gdańsk czy Urzędem Miasta Gdynia.

Studia na kierunku Administracja to optymalny wybór, jeżeli w przyszłości chcesz pracować w instytucjach rządowych lub samorządowych. Kierunek ten sprawdzi się też, gdy rozważasz podjęcie zatrudnienia w instytucjach Unii Europejskiej. Jednocześnie kierunek Administracja dla studentów z Gdyni i Gdańska dobrze przygotowuje również do pracy w sektorze prywatnym – w firmach finansowych, ubezpieczeniowych, marketingowych czy bankach. Inne możliwości zatrudnienia to praca w służbach (np. policji) lub organach partii politycznych.

Po ukończeniu studiów możesz nie tylko podjąć zatrudnienie, ale też dalej pogłębiać swoją wiedzę, wybierając na naszej uczelni Administracja studia II stopnia. Ukończenie studiów Administracja II stopnia daje dodatkowe możliwości i otwiera drogę do kariery naukowej.

Trwa rekrutacja na studia

Nie ma dziedziny życia społecznego i jednostki, która pozostawałaby poza wpływem prawa administracyjnego, reguluje ono m.in. procesy kształcenia, opiekę zdrowotną i społeczną, prowadzenie inwestycji czy bezpieczeństwo osobiste i imprez masowych. Dlatego warto je znać, nie tylko z powodów zawodowych.

dr Piotr Lewandowski, adiunkt na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Nasi eksperci

Współpracują z nami

W Strefie Startup Gdynia działającej w ramach Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego kładziemy duży nacisk na współpracę ze studentami oraz kołami naukowymi, do których w szczególności kierujemy naszą ofertę – w tym autorski program praktyk. W trakcie praktyk, studenci w interdyscyplinarnych zespołach, pod okiem praktyków biznesu pracują nad projektami na rzecz społeczności akademickiej. Formuła praktyk obejmuje m.in. warsztaty, prelekcje, badania, konsultacje.

Katarzyna Gajewska
Strefa Startup Gdynia

Informacje dodatkowe

 • Urząd Miasta Gdynia
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Urząd Miasta Gdańsk
 • Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny (BSSC)
 • Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych jak i sektorze państwowym:

 • Instytucje samorządowe
 • Instytucje rządowe
 • Piony administracyjne

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Ukończenia studiów na kierunku Administracja otwiera drogę do kariery zawodowej w sektorze prywatnym (np. administracja biurowa, nieruchomości, turystyka, itp.) lub sektorze publicznym (samorządy, instytucje państwowe).

Zajęcia na kierunku Administracja odbywają się od poniedziałku do środy. Umożliwia to podjęcie pracy, stażu, praktyki każdemu studentowi. Studenci studiów niestacjonarnych uczestniczą w zajęciach weekendowych, dwa razy w miesiącu.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al.Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.