dr hab. prof. WSAiB Bartłomiej Gliniecki

Jestem doktorem hab. nauk prawnych specjalizującym się w prawie handlowym i prawie cywilnym, a także cenionym wykładowcą akademickim, prowadzącym zajęcia również w języku angielskim. Wykładam na kursach i szkoleniach dla aplikantów oraz praktyków. Posiadam wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców, w szczególności związanych z rynkiem nieruchomości, nadzorze właścicielskim nad spółkami handlowymi oraz sądownictwie arbitrażowym, a także tytuł Eksperta Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
 
Prowadziłem badania naukowe na wielu europejskich uniwersytetach, byłem kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Jestem autorem pierwszej rozprawy doktorskiej w sposób kompleksowy analizującej i porządkującej zagadnienia prawne dotyczące umów deweloperskich w prawie polskim, a także kilkudziesięciu publikacji naukowych, które ukazały się głównie w punktowanych czasopismach prawniczych, m.in. Państwo i Prawo, Przegląd Prawa Handlowego, Palestra, Rejent, Monitor Prawniczy. Zostałem laureatem konkursu „Złote Skrzydła” organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna na najlepszą monografię prawniczą młodych autorów do 35. roku życia z zakresu prawa gospodarczego opublikowaną w latach 2011–2012 (za książkę Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron).
 

Umowa rezerwacyjna w świetle przepisów tzw. ustawy deweloperskiej, [w:] M. Królikowska-Olczak, A. Bieranowski, J. J. Zięty [red.], Działalność deweloperska w praktyce obrotu gospodarczego, Warszawa 2014.
Nadzór nad strukturami holdingowymi z udziałem spółek Skarbu Państwa, [w:] A. Kidyba [red.], Skarb Państwa a działalność gospodarcza, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-3310-8.
Kryteria wykorzystania rachunku powierniczego i bariery jego upowszechnienia,
Polskie prawo handlowe,
Approaching the 20th anniversary of special economic zones in Poland – current challenges and future prospects,
Ustawa deweloperska. Komentarz do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,
Umowa deweloperska na tle problematyki normowania typowych umów nienazwanych,
Umowa deweloperska. Konstrukcja prawna i zabezpieczenie wzajemnych roszczeń stron,
Polskie prawo handlowe,
Polskie prawo handlowe,
Prawo handlowe. Kazusy,
Uczciwość wobec konsumentów
O przedmiocie umowy deweloperskiej,
Polskie prawo handlowe,
Prawo handlowe. Kazusy,
Kontrakty i inne czynności handlowe w pytaniach i odpowiedziach.