Zarządzanie

studia licencjackie

Opis kierunku

Studia I stopnia Zarządzanie są wprowadzeniem do zagadnień organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw. W czasie wykładów i praktycznych zajęć studenci są zapoznawani z najczęściej pojawiającymi się w organizacjach różnego typu (przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych) problemami, a także uczą się ich efektywnego rozwiązywania. Studia licencjackie Zarządzanie prowadzone w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego są ukierunkowane na praktykę, dlatego ich absolwent potrafi również skutecznie komunikować się ze współpracownikami, a także w sposób wydajny organizować pracę zespołu.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

 

Gdynia rozwija się niezwykle dynamicznie. Przedsiębiorcy wybierają Gdynię na siedzibę lub oddział swojej firmy ze względu na dostęp do wykształconej kadry. Realizowane w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego Studia I stopnia Zarządzanie są przeznaczone dla absolwentów szkół, którzy chcą w przyszłości pracować w firmach konsultingowych, w działach zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, czy sprzedaży. Prezentowany kierunek w profesjonalny sposób przygotowuje do prowadzenia własnej firmy.

Studia na kierunku Zarządzanie są dedykowane osobom o osobowości lidera. Na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych doskonale odnajdują się pracownicy, którzy nie boją się odpowiedzialności, mają wysokie zdolności interpersonalne i potrafią skutecznie zmotywować zespół do działania. W czasie studiów na prezentowanym kierunku słuchacze rozwijają swoje umiejętności, a także poznają różnorodne narzędzia, które następnie mogą wykorzystać w codziennej pracy.

Studia licencjackie Zarządzanie są przepustką do pracy na różnych stanowiskach: menedżerskich, analitycznych czy operacyjnych. Na kierunku realizowanych jest kilka specjalności, które zostały wymienione obok. W czasie studiów słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu m.in. ekonomii, finansów, bankowości i prawa pracy. Wykładowcy przykładają również dużą uwagę do rozwoju zdolności komunikacyjnych, które są niezbędne w pracy na stanowisku menedżera. Absolwenci, którzy myślą o karierze naukowej, mogą kontynuować edukację na studiach II stopnia.

W czasie studiów w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu studenci mają w dalszym ciągu styczność z wybranymi językami obcymi. Lektorat przewiduje naukę specjalistycznego słownictwa, które przyda się studentom planującym pracę dla zagranicznych firm.

Studia licencjackie Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego to znacznie więcej niż teoria prezentowana podczas kolejnych wykładów. Aby absolwent był przygotowany do pracy w różnych organizacjach, Studia I stopnia Zarządzanie są tak zaplanowane, aby studenci poznali różne narzędzia i nowoczesne rozwiązania, które następnie wykorzystają podczas praktyk zawodowych. Wykładowcami w Szkole są praktycy, w tym osoby prowadzące własne biznesy na terenie Trójmiasta. Zajęcia prowadzą również eksperci z renomowanych przedsiębiorstw i instytucji z Pomorza, m.in. Magdalena Strzelczyk (Bałtycki Port Nowych Technologii).

Kompleksowy program studiów zapewnia studentom zdobycie wiedzy i umiejętności docenianych przez pracodawców. Ukończenie kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni daje duże perspektywy dalszego rozwoju, w tym możliwość pracy zarówno w polskich, jak i zagranicznych firmach działających we wszystkich branżach.

Tym, co wyróżnia studia na naszej uczelni, jest położenie dużego nacisku na zajęcia praktyczne, takie jak: case studies, prezentacje, warsztaty, symulacje, czy ćwiczenia. Przygotowanie zawodowe uzupełnia program praktyk w czołowych pomorskich przedsiębiorstwach.

Uczelnia znajduje w dobrze skomunikowanym centrum Gdyni, zaledwie 4 minuty od SKM Gdynia Wzgórze. Dlatego też studenci z okolicznych miast oraz miejscowości szybko dostaną się na wydział – dojazd z Sopotu zajmuje zaledwie 10 minut, Gdańska – 15 minut, a Wejherowa – 25 minut.

Wybrane specjalności studiów realizowane są w Filii WSAiB w Lęborku, lub/i Filii w Lęborku oraz w Gdyni.

Studia licencjackie na kierunku Zarządzanie trwają sześć semestrów, a po ich ukończeniu uzyskujesz tytuł zawodowy licencjata. Wybierając kierunek Zarządzanie masz do wyboru: studia stacjonarne (dzienne), studia niestacjonarne (zaoczne), a także studia on-line.Absolwenci studiów I stopnia kończą naukę z tytułem zawodowym licencjata i mogą kontynuować naukę na studiach II stopnia, które w WSAiB trwają 1,5 roku.

Zarządzanie studia II stopnia zobacz już dziś.

Trwa rekrutacja na studia

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.