Zarządzanie Przedsiębiorstwem

studia licencjackie

Opis specjalności

STUDIA REALIZOWANE SĄ W GDYNI ORAZ W LĘBORKU

Specjalność dedykowana jest osobom, które chcą zdobyć umiejętności i kwalifikacje menedżerskie, aby w przyszłości profesjonalnie zajmować się działalnością gospodarczą i kierować przedsiębiorstwem.

Część zajęć odbywa się w formie case studies, co oznacza, że analizie poddawane są modele biznesowe funkcjonujące w rzeczywistości. Praktyczna wiedza na temat powodzenia lub niepowodzenia strategii poszczególnych przedsiębiorstw to nieocenione narzędzie przy zakładaniu oraz prowadzeniu własnego biznesu. Korzystają z niej również menedżerowie wyższych szczebli oraz dyrektorzy.

Gwarantujemy, że cena czesnego nie wzrośnie i będzie taka sama do końca studiów.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
550 zł
660 zł
3300 zł
6600 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
->
800 zł
4000 zł
8000 zł

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
495 zł
590 zł
2950 zł
5900 zł
II
525 zł
630 zł
3150 zł
6300 zł
III
->
670 zł
3350 zł
6700 zł

Jeśli chcesz piastować stanowiska kierownicze, czy zarządzać firmą oraz całym sztabem ludzi powinieneś nabyć wiedzę oraz niezbędne umiejętności, dzięki którym będziesz wiedział jak zarządzać, przydzielać obowiązki, być prawdziwym liderem. I właśnie dla osób odważnych i nastawionych na rozwój osobisty przygotowaliśmy studia na specjalności Zarządzenie Przedsiębiorstwem.

Studia te dedykowane są przyszłym menedżerom. Wyposażą Cię w niezbędną wiedzę umożliwiającą kierowanie oraz profesjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem. Rozwiniesz tu umiejętności strategiczne, dowiesz się jak tworzyć plany biznesowe i marketingowe oraz jak swobodnie poruszać się w tematyce rynku kapitałowego. Dzięki umiejętności dokonywania właściwej analizy rynku oraz potrzeb konsumentów będziesz też w stanie wprowadzać do przedsiębiorstwa innowacje. Rozwiniesz zdolności interpersonalne, które są niezbędne do tego, by móc skutecznie zarządzać czasem pracy podwładnych, motywować ich do działania. Nauczysz się jak tworzyć zespół, który pozwoli ci osiągnąć sukces w biznesie.

Kierowanie przedsiębiorstwem, zwłaszcza dużym, jest zadaniem niezwykle skomplikowanym i niewielu jest w stanie sobie z nim poradzić. Dlatego też naszą kadrę pedagogiczną tworzy grono ekspertów oraz specjalistów z szeroko rozumianego marketingu i zarządzania, menedżerowie, trenerzy biznesowi czy inwestorzy. Dzięki ich wiedzy oraz doświadczeniu dowiesz się, jak stworzyć działalność od postaw; ich sukcesy będą zaś dla Ciebie świetnym źródłem inspiracji i motywacji.

Prowadzenie firmy nie sprowadza się wyłącznie do kontaktów z klientami i kontrahentami. Z tego względu na studiach Zarządzanie Przedsiębiorstwem obejmujemy różne aspekty kierowania podmiotem gospodarczym. W czasie poszczególnych wykładów i warsztatów dowiesz się:

 • jak prowadzić sprawy rachunkowe i księgowe,
 • jak prowadzić skuteczne negocjacje w biznesie,
 • jak przeprowadzić analizę branży, rynku oraz potrzeb konsumenta,
 • jak organizować oraz zarządzać produkcją,
 • kiedy wprowadzić nowy produkt na rynek,
 • jak dokonać oceny rozwoju przedsiębiorstwa,
 • jak zwiększać sprzedaż.

Wiedzę teoretyczną, choćby zarządzanie sprzedażą w przedsiębiorstwie, będziesz mógł wprowadzić w życie na praktykach studenckich. W WSAiB współpracujemy z firmami działającymi na terenie Trójmiasta. Są to przedsiębiorstwa o zróżnicowanej strukturze będące liderami w swoich branżach.

Na studiach Przedsiębiorczość oferujemy Ci gruntowne przygotowanie do pracy w przedsiębiorstwach o różnym profilu, np. firmach produkcyjnych, finansowych czy usługowych. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której możesz być:

 • menedżerem,
 • kierownikiem zespołu,
 • doradcą finansowym lub ds. zarządzania firmą,
 • menadżerem ds. PR oraz marketingu,
 • kierownikiem produkcji.

Dzięki ukończeniu specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem zyskasz wiedzę niezbędną przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W czasie studiów pogłębisz znajomość wybranego języka obcego, dzięki czemu będziesz mógł swobodnie współpracować z klientami z zagranicy.

Gdynia to miasto bardzo dobrze skomunikowane, a nasza uczelnia WSAiB znajduje się w samym jej centrum. Dzięki dobrej lokalizacji i bliskości stacji SKM szybko i bezproblemowo dotrzesz na uczelnię również z okolicznych miejscowości.

Studia II stopnia

Interesują Cię studia magisterskie? Sprawdź naszą ofertę studiów z zarządzania II stopnia.

Przykładowe przedmioty

 • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
 • Strategie marketingowe
 • Biznesplan
 • Symulacje biznesowe i gry kierownicze
 • Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
 • Organizacja i technika pracy biurowej

Nasi eksperci

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od 17.04.2023 – 30.09.2023 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.