Zarządzanie w Administracji Publicznej

studia licencjackie

Opis specjalności

STUDIA REALIZOWANE W LĘBORKU

Na czym polega Zarządzanie Administracją Publiczną? Dlaczego warto zdecydować się na te studia? Warto zacząć od wyjaśnienia znaczenia wyrazu „administracja”. Słowo pochodzi od łacińskiego „administrare”, czyli być pomocnym, obsługiwać, zarządzać. Drugi człon wyrazu, „ministrare”, tłumaczy się jako „służyć”. W wielkim uproszczeniu można więc powiedzieć, że zawód osoby kończącej Zarządzanie w Administracji Publicznej będzie polegać na pomocy i obsłudze różnego rodzaju instytucji – zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Kompetencje zdobyte na studiach Zarządzanie w Administracji Publicznej będziesz mógł wykorzystać w wielu sferach życia publicznego, w tym polityce i gospodarce. Zyskasz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także umiejętności praktyczne, bardzo cenione przez potencjalnych pracodawców.

Będziesz nie tylko doskonale orientować się w aktualnej sytuacji politycznej i gospodarczej w kraju i na świecie, ale także mieć szeroką wiedzę dotyczącą prawa, regulacji prawnych oraz ich zastosowania w codziennej pracy urzędnika państwowego. Rozwiniesz umiejętności miękkie, niezbędne do pracy z ludźmi. Zarządzanie w Administracji Publicznej to doskonała propozycja nie tylko dla absolwentów liceów, ale również osób już pracujących, które pragną podnieść swoje kwalifikacje.

Czego dowiesz się na studiach Zarządzanie w Administracji Publicznej

 • jak wyglądają nowoczesne normy funkcjonowania administracji państwowej i samorządowej
 • jakie są metody zarządzania finansami publicznym
 • poznasz zasady realizacji inwestycji lokalnych

Program studiów, który realizuje WSAiB, kładzie szczególny nacisk na społeczne i gospodarcze aspekty funkcjonowania organizacji publicznych. Łączy elementy wiedzy teoretycznej z praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi działalności urzędów administracji publicznej.

Student tej specjalności nabędzie zarówno uniwersalne umiejętności przydatne w wykonywaniu funkcji związanych z zarządzaniem, jak i praktyczne zdolności do działania w sferze administracji publicznej, w kontekście europejskich standardów realizacji zadań sektora publicznego.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
492 zł
590 zł
2950 zł
5900 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
830 zł *10 rat
830 zł
4150 zł
8300 zł

Trwa rekrutacja na studia

Moim studentom pokazuję, że projekty występują powszechnie w naszym życiu. Powołując się na przykłady przedsięwzięć realizowanych w rzeczywistości, wspólnie ze studentami analizujemy ich strategie oraz oceniamy skuteczność zarządzania. Dobry menedżer musi posiadać m.in. umiejętność wyciągania wniosków.

dr Michał Hałaczkiewicz, członek zarządów, doradca przedsiębiorstw, trener biznesu

Nasi eksperci

Współpracują z nami

Pracodawcy Pomorza wspólnie z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu realizują działania pozwalające połączyć działalność naukową z biznesem, takie jak: organizacja konferencji, seminariów, praktyk studenckich.

dr Zbigniew Canowiecki
Prezydent Pracodawcy Pomorza

Informacje dodatkowe

 • Pracodawcy Pomorza

  pomorska organizacja zrzeszająca pracodawców

 • Perfect Consulting

  szkolenia, coaching

 • Transcom

  globalny dostawca usług w dziedzinie outsourcingu

 • Federal-Mogul Bimet

  producent łożysk, m.in. dla Audi, Alfa Romeo

 • Infobrokering

  marketingowe rozwiązania dla biznesu

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy zarówno w firmach prywatnych, jak i sektorze państwowym.

 • działy HR
 • działy marketingu, PR
 • własna działalność
 • działy logistyki, zapatrzenia
 • instytucje rządowe i samorządowe
 • placówki edukacyjne
 • przedsiębiorstwa międzynarodowe
 • agencje reklamowe
 • agencje nieruchomości
 • wyższe stanowiska menedżerskie

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie można rozpocząć niezależnie od kierunku ukończonych studiów I stopnia. Kandydaci na studia II stopnia nie muszą uzupełniać różnic programowych.

W takim przypadku dyplom ukończeniu studiów wydany zostaje w języku angielskim, ponieważ cały tok studiów przebiega w języku angielskim. Studia anglojęzyczne w WSAiB są w tej samej cenie, co tradycyjne studia na kierunku Zarządzanie prowadzone w języku polskim. Więcej o studiach prowadzonych w języku angielskim (Management) TUAJ

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.