dr Paweł Chyc

doktor nauk prawnych, radca prawny, dziekan i wykładowca na Wydziale Prawa w WSAiB w Gdyni

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UG i doktorem nauk prawnych. Pracuję jako radca prawny, prokurent spółki armatorskiej, inspektor w Odwoławczej Izbie Morskiej. Ponadto jestem członkiem-założycielem Komisji Nauk Kosmicznych oddział PAN w Gdańsku oraz członkiem Komisji Prawa Morskiego przy PAN w Gdańsku. Od roku 2018 prowadzę aktywne prace naukowe w ramach Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego  Baltic Sea & Space Cluster (BSSC).

Z dydaktyką związany jestem od roku 2009 roku. Prowadziłem zajęcia m.in. na Wydziale Prawa i Administracji UG, Akademii Marynarki Wojennej, a od roku 2013 w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Byłem promotorem ponad 30 prac magisterskich na kierunku Prawo oraz ponad 30 prac licencjackich na kierunku Administracja. Prowadziłem wykłady w języku polskim i angielskim m.in. w zakresie Prawoznawstwa, Etyki Prawniczej, Prawa Cywilnego, Prawa Międzynarodowego Publicznego, Prawa Morskiego, Praw Człowieka, Prawa Unii Europejskiej oraz Ochrony Własności Intelektualnej.

Uczestniczyłem czynnie w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Moje dotychczasowe badania naukowe związane były z Prawem Morza, Prawem Unii Europejskiej, Prawem Kosmicznym oraz z Prawem Własności Intelektualnej.

Cnoty zawodowe, Etyka Prokuratorów, Etyka Sędziów, Etyka Notariuszy, [w:] S. Sykuna [red.], Etyka prawnicza, wyd. CH Beck, Warszawa 2019.

Wpływ orzecznictwa międzynarodowego na ochronę środowiska morskiego, [w:] Zeszyty Naukowe WSAiB w Gdyni, wyd. WSAiB, Gdynia 2017.

Responsibility to prevent as a part of the Baltic security [w:] The Fifth International Congress of Belarusian Studies. Working papers, Volume 5 (2016), Kaunas 2016.

The Common Fisheries Policy as a part of the Global Ocean protection, [w:] Prawo Morskie 2016, wyd. PAN oddział w Gdańsku – Komisja Prawa Morskiego, Gdańsk 2016.

Proces rozwoju prawa morza a orzecznictwo trybunałów międzynarodowych, [w:] L. Starosta [red.], Studia Europejskie – Prawo, t. XXII 1–4/2015, wyd. Instytut Studiów Europejskich, Gdynia 2015.

Hasła „Odpowiedzialność odszkodowawcza”, „Odpowiedzialność prewencyjna”, „Regionalizm”, „Polityka regionalna” [w:] Brunon Hołyst [red.], Wielka Encyklopedia Prawa, tom IV dot. Prawa Międzynarodowego Publicznego, wyd. Fundacja „ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014.

Hasło „Precedens Prawotwórczy” [w:] Brunon Hołyst [red.], Wielka Encyklopedia Prawa, tom III dot. Prawa Unii Europejskiej, wyd. Fundacja „ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2014.

Dialog sądowy [w:] Z. Brodecki [red.], Europa Przedsiębiorców, wyd. LexisNexis, Warszawa 2011.