mgr Beata Kowal-Rudnicka

Prodziekan Wydziału Zarządzania w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, uzyskałam tytuł MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
Jako pracownik dydaktyczny i praktyk biznesu prowadzę badania dotyczące zagadnień kultury organizacyjnej, wpływu wartości na budowę i zarzadzanie zespołami w środowisku pracy.
Interesują mnie przede wszystkim zagadnienia związane z doskonaleniem procesów, rozwojem i zarzadzaniem dużymi organizacjami.
Od lat jestem ekspertem ds. zarzadzania operacyjnego w obszarze HR. Specjalizuje się w restrukturyzacjach oraz zarzadzaniu zmianą. W realizowanych projektach jestem odpowiedzialna m. in za wprowadzanie zmian, wdrażanie procesów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, planowanie, tworzenie i realizację audytów personalnych, budowę systemów wynagradzania i premiowania, modeli dedykowanych rozwiązań motywacyjnych i rozwoju narzędzi motywacji pracowników.
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Prowadzę zajęcia z zakresu psychologii w organizacji, komunikacji interpersonalnej, systemów wynagradzania i motywowania, zarządzania czasem, zarządzania procesami i projektami HR, kultury organizacyjnej, zarzadzanie wiekiem i komunikacja międzypokoleniowa.

Zrealizowane projekty strategiczne doradcze:

1. Badanie kultury organizacyjnej oraz wartości pracowniczych – 9 projektów w obszarze IT, TSL, produkcja spożywcza
2. Opracowanie strategii personalnej dla spółek sektora paliwowego i energetycznego
3. Zaprojektowanie strategii rozwoju pracowników dla spółki sektora energetycznego
4. Opracowanie i wdrożenie nowego regulaminu pracy i wynagrodzeń w spółkach sektora telekomunikacyjnego, przetwórstwa spożywczego, logistycznych
5. Opracowanie i wdrożenie nowego systemu premiowania pracowników dla spółek branży TSL, telekomunikacyjne i energetyczne
6. Projekt rekrutacyjny do placówki muzealno-wystawienniczej
7. Mapowanie procesów i przekazanie wybranych procesów do centrów usług wspólnych – projekty dla spółek branży TSL i energetycznych
8. Modele adaptacji zawodowej – opracowanie i wrodzenie 7 różnych projektów

Benefity pracownicze jako narzędzia ograniczające rotacje zatrudnienia na podstawie badania w spółce z kapitałem skandynawskim, wyd. Akademii Pomorskiej 2019.
Intercultural competences of employees in Poland. Selected results of national, Wyd. Human Resources Management & Ergonomics Volume XIII 2/2018.
Values of employed tertiary students. In context of career orientation, wyd. Technická univerzita v Košiciach. Genéza vývoja profilu študenta pre potreby globálneho trhu práce 2017.