dr Monika Gut-Winiarska

Dziekan Wydziału Zdrowia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni.

Urodziłam się w Gdyni. Jestem absolwentką Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Biologia. Karierę naukową kontynuowałam na macierzystej uczelni, gdzie uzyskałam stopień doktora nauk biologicznych w zakresie biologii. Ukończyłam też Podyplomowe Zaoczne Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002–2005 pracowałam na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG-GUMed. W latach 2005–2023 byłam pracownikiem badawczo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Moje zainteresowania naukowe były związane między innymi z różnorodnymi aspektami prozdrowotnego stylu życia, w tym rolą turystyki i rekreacji ruchowej, a także zarządzaniem turystyką dostępną dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Chomka, M.,  Gut-Winiarska, M., Wieloaspektowość transformacji cyfrowej w branży turystycznej,
 • Kierończyk P., Borkowski M. (red.), Wyzwania dla współczesnej administracji, Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2022.
 • Gut-Winiarska M., Chomka  M., Rola migracji ludności w promowaniu kraju ojczystego na przykładzie dziedzictwa kulinarnego, w: Mirosław Borkowski M., Lymar A. (red.), Migracja– zagrożenie czy szansa dla nauki i kultury. Tło historyczne i społeczne, Monografia Gdańskiej Szkoły Wyższej, Gdańsk 2022.
 • Gut-Winiarska M., Chomka  M., Winiarski J., Heritage interpretation and its role in developing literary tourism in Gdańsk, Soliman Khalid S. (red.): Proceedings of the 38th International Business Information Management Association (IBIMA), 23-24 November 2021, Seville, Spain: Innovation management and sustainable economic development in the era of global pandemic, 2021, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-7-1.
 • Chomka  M., Gut-Winiarska M., Prozdrowotne aspekty turystyki w środowisku morskim, Nauka i społeczeństwo. Przegląd nauk społecznych, technicznych, medycznych i pedagogicznych Tom 1, 1/2020, Wydział Nauk Społecznych, Gdańska Szkoła Wyższa, Gdańsk 2020, 103-113, ISSN 2719-9142.
 • Europejska sieć ekologiczna Natura 2000 na obszarze Ostoi Słowińskiej i jej znaczenie dla rozwoju turystyki. W: M. Boruszczak (red.), Uwarunkowania rozwoju turystyki w regionie, WSTiH, Gdańsk 2011.
 • Uzdrowisko Ciechocinek jako obszar przyrodniczo cenny, objęty programem Natura 2000. W: M. Boruszczak (red.), Turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, WSTiH, Gdańsk 2011.
 • Wiedza i postawy studentów związane z wpływem aktywności fizycznej na zdrowie. W: W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński (red.) „Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia”, WSTiH, Gdańsk 2008.
 • Miejsce ekologii w turystyce biznesowej. Pieniądze i Więź, 4(37), Gdańsk 2007.
 • Podróże biznesowe a kształtowanie świadomości ekologicznej. Materiały pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Turystyka biznesowa”, Gdańsk 2007.
 • Program „Czysta Turystyka” jako przykład realizacji koncepcji turystyki zrównoważonej. Materiały pokonferencyjne Międzynarodowej Konferencji Naukowej, „Rola Turystyki w Strategii i Polityce Rozwoju Gospodarki Regionalnej”, Gdańsk 2006