Służby i Formacje Mundurowe

studia licencjackie

Opis specjalności

STUDIA REALIZOWANE W GDYNI ORAZ LĘBORKU

Specjalność Służby i Formacje Mundurowe (dawniej Służby Specjalne i Policyjne) proponujemy osobom, które są zainteresowane pracą w służbach mundurowych sektora publicznego. Studenci przygotowani są szczególnie do pełnienia obowiązków funkcjonariuszy służb o charakterze policyjnym, w tym w Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii, w strażach i inspekcjach, a także w Służbie Więziennej, CBA, SOP i PSP.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Program studiów w Gdyni  oraz w Lęborku obejmuje zajęcia poświęcone organizacji i strukturze służb mundurowych, planowaniu i ocenie pracy agentów wywiadu i kontrwywiadu, policjantów, strażników granicznych, żandarmów oraz funkcjonariuszy, a także realizowaniu projektów na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Dyplom ukończenia studiów licencjackich w Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni poświadcza również znajomość wiedzy z zakresu ochrony informacji i analizy kryminalnej.

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia sprawdź już teraz.

Rozwój nowych technologii powoduje, że przestępcy coraz częściej podejmują próby wyłudzeń czy przejęcia rachunków bankowych i kradzieży tożsamości przez internet. To właśnie cyberprzestępczość jest dziś jednym z największych zagrożeń dla użytkowników korzystających z internetu. Jeżeli szukasz przyszłościowej specjalizacji związanej ze służbami mundurowymi, zdecyduj się na studia I stopnia na specjalności Służby i Formacje Mundurowe.

Zagadnienia poruszane w trakcie studiów na WSAiB oferują podstawowe przygotowanie do pracy w służbach mundurowych, w tym także w komórkach zorientowanych na ujawnianie i zapobieganie cyberprzestępczości. Dzięki pozyskanej wiedzy będziesz mógł w przyszłości uzyskać pożądaną specjalizację i zdobyć atrakcyjną pracę w organach ścigania. Uczelnia WSAiB pozwala Ci zaplanować swoją karierę – kompetencje z zakresu cyberprzestępczości możesz rozwijać także na studiach II stopnia.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
II
692 zł
830 zł
4150 zł
8300 zł
III
1000 zł *10 rat
1000 zł
5000 zł
10000 zł

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
492 zł
590 zł
2950 zł
5900 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
830 zł *10 rat
830 zł
4150 zł
8300 zł

Trwa rekrutacja na studia

Studia na specjalności Służby i Formacje Mundurowe uświadamiają, jak ważna jest wiedza o występujących we współczesnym świecie zagrożeniach oraz jak można im przeciwdziałać. Na zajęciach najważniejsza jest praktyka, którą przekażą Ci eksperci – przedstawiciele wielu formacji mundurowych oraz służb specjalnych.

podinsp. w st. sp. dr, Jarosław Przyjemczak

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Bezpieczeństwo w Biznesie, Służby i Formacje Mundurowe, Cyberbezpieczeństwo czy Obronność.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.