podinsp. w st. sp. dr Jarosław Przyjemczak

podinsperktor, specjalista od zagrożeń terrorystycznych, wykładowca w WSAiB w Gdyni

Stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskałem w 2019 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. W 1996 r. ukończyłem Studium Ratownictwa Medycznego w Gdyni. Jestem absolwentem Akademii Pedagogicznej w Bydgoszczy (pedagogika specjalna) oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich (bezpieczeństwo narodowe  bezpieczeństwo morskie państwa). Od 1996 r. pracuję w Policji, a od 1998 r. w Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Gdańsku, posiadam stopień podinspektora Policji i obecnie zajmuję stanowisko Zastępcy Dowódcy tej jednostki. Uczestniczyłem w wielu krajowych i zagranicznych kursach oraz szkoleniach policyjnych i pozapolicyjnych związanych z tematyką walki z terroryzmem, bezpieczeństwem państwa i ratownictwem taktycznym. W 2011 roku ukończyłem Szkolenie Zawodowe dla absolwentów szkół wyższych organizowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, a w kolejnych latach m.in. strategiczny kurs kontrterrorystyczny i zagrożeń terrorystycznych, które były organizowane przez Kolegium Policyjne CEPOL w ramach EUROPOL w Bramshill w Wielkiej Brytanii. Jestem autorem wielu publikacji dotyczących tematyki związanej z bezpieczeństwem, szczególnie w obszarach zabezpieczeń antyterrorystycznych i działań specjalnych, a także ratownictwa pola walki. Jako pomysłodawca i organizator wydarzenia edukacyjno-szkoleniowego Paramedyk, które realizowane jest od 2008 roku, czynnie uczestniczę w realizacji tego projektu. Ponadto posiadam stopnie i specjalizacje: ratownik medyczny oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownik WOPR, nurek instruktor MSWiA, instruktor nurkowania i strzelectwa oraz nurek tlenowy, posiadam uprawnienia MSWiA do kierowania pracami podwodnymi.

J. Przyjemczak, Morskie działania specjalne jako nieodzowny element zabezpieczenia antyterrorystycznego państwa, red. Joanna Jędrzejewska, Ewelina Chodźko, Współczesny wymiar terroryzmu – przegląd i badania, Lublin 2020, ISBN: 978-83-66489-16-5.

J. Przyjemczak, Ratownictwo w sytuacjach specjalnych, Zeszyty naukowe SGSP, rok 2020, tom 74, ISSN: 0239-5223;2.

W. Zubrzycki, J. Przyjemczak, Paramedyk, Gdańsk 2018, ISBN 978-83-940578-5-5.

J. Przyjemczak, Pierwsza pomoc w formacjach mundurowych i jej praktyczne zastosowanie na przykładzie „Paramedyka 2017”, Policja  Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, 2017, nr 3. ISSN 1640-9280.

J. Przyjemczak, Zawody, konferencja i warsztaty medycyny taktycznej „Paramedyk 2016”, Policja  Kwartalnik Kadry Kierowniczej Policji, 2016, nr 4. ISSN 1640-9280.