Bezpieczeństwo Wewnętrzne

studia licencjackie

Opis kierunku

Studia w Gdyni i studia w Lęborku licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują do pracy w wielu obszarach związanych z szeroko pojętym przeciwdziałaniem zagrożeniom, a także procesom reagowania na nie.

To doskonała propozycja dla osób zainteresowanych karierą w służbach mundurowych (Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Miejska, Wojsko Polskie), pionach bezpieczeństwa, administracji rządowej i samorządowej, laboratoriach badających materiały dowodowe, zespołach zapewniających bezpieczeństwo cybernetyczne, a także w działach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji czy w firmach organizujących imprezy masowe.

Studia mają charakter praktyczny – znaczna część zajęć realizowana jest w formie ćwiczeń (np. techniki samoobrony), case studies (procesy karne) lub laboratoriów (w specjalnym laboratorium kryminalistycznym na terenie Uczelni) – oraz interdyscyplinarny, co oznacza, że treści programowe łączą przygotowanie z dziedziny nauk prawnych, ekonomicznych, humanistycznych i zarządzania z przygotowaniem w zakresie organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

Studenci poznają podstawy rozległej wiedzy prawnej regulującej obszary związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, bezpieczeństwem państwa, zarządzaniem kryzysowym i tematyką bezpieczeństwa na poziomie branżowym (bezpieczeństwo ekologiczne, finansowe, energetyczne, zdrowotne itp.) oraz problematyką różnych rodzajów przestępczości z terroryzmem włącznie.

Kierunek realizowany jest we współpracy z Policją, większość zajęć prowadzą byli komendanci policji, ale również wykładowcy zawodowo związani z wojskiem lub służbami specjalnymi.
Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia sprawdź już teraz.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalnie (przez Internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od piątku do niedzieli) Więcej informacji.

Jeżeli interesują Cię zagadnienia związane z ochroną osób i mienia, bezpieczeństwo państwa czy przeciwdziałanie terroryzmowi, studia I stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne to sposób na pogłębienie swojej wiedzy. W czasie zajęć teoretycznych i praktycznych poznasz specyfikę pracy służb mundurowych, techniki przesłuchań oraz nauczysz się skutecznie się obronić. Dowiesz się, jak pracować w grupie, a także podejmować szybko decyzje.

Studia I stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne to pierwszy krok do spełnienia marzeń o pracy w Policji, służbach specjalnych czy organach bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom w formie ćwiczeń oraz praktykom zawodowym w służbach mundurowych zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci starać się o pracę w służbach.

Trójmiasto jest wysoko oceniane w rankingach najlepszych miast Polski do życia. Okres studiów to doskonały moment, by lepiej poznać liczne zalety Gdyni, Sopotu i Gdańska. Przed cały rok na terenie Trójmiasta odbywają się liczne imprezy i wydarzenia – kulturalne, biznesowe i targi. Osoby, które wybiorą studia licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne, mają szansę już na studiach rozwijać swoje umiejętności, pracując m.in. w ochronie. Zdobyte doświadczenie przyda się szczególnie podczas ubiegania się o pracę w służbach mundurowych.

W Trójmieście działa wiele wysoko ocenianych uczelni, w tym WSAiB. To doskonała okazja, by uczyć się od najlepszych – program opracowany z myślą o kierunku studia licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne, został skonsultowany z Policją, dzięki czemu studenci mogą zdobyć praktyczne umiejętności.

Studia I stopnia Bezpieczeństwo Wewnętrzne to kierunek interdyscyplinarny. W czasie poszczególnych zajęć studenci uczą się rozpoznawać i eliminować zagrożenia. Zgłębiają zagadnienie wojny hybrydowej i poznają problemy, które powstały w związku z otwarciem się granic. Odpowiednio opracowany program gwarantuje nabycie umiejętności zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Mimo że studia licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotowują do pracy w służbach mundurowych, to absolwenci w trakcie nauki zdobywają wiele umiejętności, które mogą wykorzystać również w codziennym życiu. Należą do nich m.in. umiejętność pracy w grupie czy szybkiego podejmowania decyzji.

W Trójmieście działa wiele wysoko ocenianych uczelni, w tym WSAiB. To doskonała okazja, by uczyć się od najlepszych – program opracowany z myślą o kierunku studia licencjackie Bezpieczeństwo Wewnętrzne, został skonsultowany z Policją, dzięki czemu studenci mogą zdobyć praktyczne umiejętności.

Trwa rekrutacja na studia

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Bezpieczeństwo w Biznesie, Służby i Formacje Mundurowe, Cyberbezpieczeństwo czy Obronność.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.