Obronność

studia licencjackie

Opis specjalności

STUDIA REALIZOWANE W GDYNI ORAZ LĘBORKU

Od bardzo dawna wojna nie toczyła się tak blisko naszych domów, jak dzisiaj. Konflikt zbrojny trwający w Ukrainie wykazał potrzebę poszerzenia oferty edukacyjnej o specjalność, na której studenci nabywają wiedzę o wojnie, bezpieczeństwie militarnym oraz pozyskują wojskowe umiejętności praktyczne.

Atuty specjalności Obronność
Studia na specjalności Obronność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne przygotują Cię zarówno do pełnienia służby wojskowej, jak i do pracy w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz w zakładach polskiego przemysłu obronnego.
Wykładowcy z doświadczeniem praktycznym zapewnią Ci nabycie wiedzy dotyczącej działalności obronnej całego państwa, wykraczającej poza aktywność sił zbrojnych.
Studia na specjalności Obronność to edukacyjna propozycja dla osób zainteresowanych karierą w strukturach związanych z obronnością państwa m.in. absolwentów szkół mundurowych, osób zainteresowanych karierą w siłach zbrojnych, ale także osób łączących swą przyszłość z przemysłem obronnym.

Kończąc kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne na specjalności Obronność będziesz posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które zdobędziesz podczas zajęć w ramach m.in. następujących przedmiotów:

 • Współczesne konflikty zbrojne
 • Bezpieczeństwo morskie państw
 • Prawo wojenne i wojskowe
 • Wojskowe służby specjalne
 • Pierwsza pomoc w działaniach taktycznych
 • Technologie w przemyśle zbrojeniowym
 • Administracja wojskowa
 • Siły zbrojne i polityka bezpieczeństwa wybranych państw

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwają sześć semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.
Po uzyskaniu tytułu zawodowego licencjata możesz kontynuować naukę na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia.

Tryby studiów

Zajęcia odbywają się trzy dni w tygodniu – od poniedziałku do środy.

Zajęcia odbywają się w weekendy, zjazdy odbywają się co drugi tydzień.

Zajęcia odbywają są zdalne (przez internet), na uczelni obowiązkowe są tylko dwa zjazdy w semestrze (od czwartku do niedzieli) Więcej informacji.

Cena studiów

Dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025.

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
II
692 zł
830 zł
4150 zł
8300 zł
III
1000 zł *10 rat
1000 zł
5000 zł
10000 zł

Rok nauki
12 rat
10 rat
2 raty
1 rata
I
492 zł
590 zł
2950 zł
5900 zł
II
600 zł
720 zł
3600 zł
7200 zł
III
830 zł *10 rat
830 zł
4150 zł
8300 zł

Trwa rekrutacja na studia

Studentów obronności przygotowujemy do budowania kariery zawodowej w jednostkach administracji publicznej, w służbach mundurowych lub w biznesie. Jeżeli chcesz założyć firmę, wyposażymy Cię w umiejętności, które umożliwią Ci dostosowywanie oferowanych produktów i usług do potrzeb wojska.

ppłk rez. dr Wojciech Mendel,

Nasi eksperci

Obóz survivalowo-strzelecki

Obsługa broni palnej, zajęcia z krav magi, obóz survivalowo-strzelecki – tak Studenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego przygotowują się do wykonywania zawodu. Praktyczne zajęcia w doskonałej atmosferze, właśnie tak wygląda życie studenckie w WSAiB

Współpracują z nami

Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa.

insp. Sławomir Pachura
Komendant Miejski Policji w Gdyni

Informacje dodatkowe

 • Komenda Miejska Policji w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdyni
 • Straż Miejska w Gdańsku
 • Straż Miejska w Sopocie
 • Straż Portowa

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy w administracji publicznej z ukierunkowaniem na jednostki organizacyjne służb państwowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, a także w sektorze prywatnym:

 • Policja
 • CBA
 • CBŚ
 • Wojsko
 • Służby wywiadowcze
 • Straż Graniczna
 • Biuro Ochrony Rządu
 • ABW
 • Piony bezpieczeństwa
 • Sztaby kryzysowe

Studenci mają do wyboru jeden z dodatkowych języków obcych:

 • angielski A1 lub B2
 • rosyjski A1
 • hiszpański A1
 • niemiecki A1

Najczęściej zadawane pytania

Kryminologia i Kryminalistyka to specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, podobnie jak Bezpieczeństwo w Biznesie, Służby i Formacje Mundurowe, Cyberbezpieczeństwo czy Obronność.

Praktyki na kierunku można odbyć między innymi w: Straży Miejskiej w Sopocie, Straży Portowej w Gdyni, Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni. W zorganizowaniu praktyk pomaga Akademickie Biuro Karier.

Dokumenty od kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz Jednolite Studia Magisterskie w rekrutacji na semestr zimowy przyjmowane są przez Biuro Rekrutacji od marca 2024 – 30.09.2024 r. Na wszystkich kierunkach obowiązuje limit miejsc oraz kolejność zgłoszeń.

O przyjęciu na studia I stopnia do WSAiB nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym, wystarczy świadectwo zdania egzaminu maturalnego. O przyjęciu do WSAiB decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line oraz złożenia kompletu dokumentów.

W Polsce obowiązuje system boloński co oznacza, że absolwenci wszystkich kierunków I stopnia licencjackich i inżynierskich lub też jednolitych studiów magisterskich mogą zapisać się na dowolny kierunek studiów II stopnia bez realizowania różnic programowych. W przypadku studiów II stopnia również o przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostarczenie kompletu dokumentów.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
Santander Bank Polska Warszawa Al. Jana Pawła II 17
14 1090 1102 0000 0001 5050 1850
Opłata rekrutacyjna (wpisowe) nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów.

Dokumenty po otrzymaniu od Działu Rekrutacji prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres Uczelni pocztą tradycyjną.