dr Bogusław Suwara

Sekretarz Miasta Wejherowa, wykładowca akademicki
Prezes Forum Sekretarzy Województwa Pomorskiego przy FRDL

Jestem doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Na poziomie magisterskim uzyskałem tytuł magistra administracji publicznej i zarządzania zasobami ludzkimi. Ukończyłem studia podyplomowe w zakresach:
•    Integracja Europejska. Projekty Unii Europejskiej – przygotowanie i zarządzanie;
•    Zarządzanie kryzysowe;
•    Akademia Liderów Samorządowych;
•    Negocjacje i mediacje w biznesie;
•    Neuroekonomia;
•    Prawo Pracy.
Od stycznia 2003 roku zawodowo związany jestem z administracją publiczną jako Sekretarz Miasta Wejherowa. W latach 1990–2002 prowadziłem własną działalność gospodarczą o podłożu przemysłowo-handlowym, jednocześnie będąc członkiem Komisji Gospodarczej z ramienia przedsiębiorców w Radzie Miasta Wejherowa. Poprzednio zajmowałem stanowisko Kierownika Wydziału – Głównego Mechanika w Cementowni „Wejherowo”. Przewodniczyłem Radzie Nadzorczej WTBS w Wejherowie i współprzewodniczyłem Radzie Nadzorczej ZUK Sp. z o.o. w Wejherowie. Obecnie jestem członkiem Rady Nadzorczej Spółki Energetycznej OPEC w Gdyni. Uczestniczyłem w wielu konferencjach naukowych, również jako panelista. Od kilku lat związany jestem z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańską Wyższą Szkoła Humanistyczną oraz Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni (również z filią w Lęborku).

Suwara B., System motywacji pracowników samorządu terytorialnego, [w:] Wspólnota Nr 23/1289, Warszawa 2019, s. 4853.

Suwara B., Sekretarz – menedżer czy urzędnik, [w:] Wspólnota Nr 18/1284, Warszawa 2019, s. 10-13.

Suwara B., Kodeks etyki w nowoczesnej admninistracji publicznej, [w:] Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach przyszłości, Jozefów 2018.

Suwara B., Koncepcja budowy systemu motywowania pracowników urzędów gmin mejskich [w:] Zakład Poligrafii Uniwersytetu Gdańskiego, Zarządzanie i Finanse, Sopot 2018.

Suwara B., Rola edukacyjna wyższych uczelni w powiązaniu z zadaniami jednostek samorządu terytorialnego [w:] Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Iwano-Frankowsk-Gdańsk, Edukacja wyższa w kontekście eurointegracji – stan, problemy, perspektywy doskonalenia, Gdańsk 2015 (publikacja międzynarodowa).

Makles S., Suwara B., Kapitał ludzki w administracji samorządowej – perspektywy rozwoju na najbliższe dziesięciolecia [w:] Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Finanse, rachunkowość i zarzadzanie. Polska, Europa, Świat 2020, Łódź 2013.

Suwara B., Makles S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w zmiennym otoczeniu, Sopot 2012.

Suwara B., Wpływ motywowania pracowników na jakość pracy gminnej administracji publicznej, [w:] Prace i Materiały Wydziału Zaarządzania Uniwersytretu Gdańskiego 4/1, Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Sopot 2011.