dr Justyna Rybacka

Specjalista ds. Bankowości Transakcyjnej, wykładowca w WSAiB w Gdyni

Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskałam na Uniwersytecie Gdańskim w roku 2019 na podstawie obrony pracy doktorskiej pt. „Rola marki w budowaniu przewagi konkurencyjnej banków”. Jestem autorką licznych artykułów związanych z tematyką bankowości, marki oraz lojalności konsumentów produktów bankowych. Oprócz dorobku teoretycznego w dziedzinie bankowości posiadam również wiedzę praktyczną na temat systemu bankowego, produktów i operacji bankowych. Od 6 lat jestem pracownikiem banku. Posiadam doświadczenie zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej. Obecnie pracuję na stanowisku Specjalisty ds. Bankowości Transakcyjnej.