dr Marta Justyna Nowicka

doktor nauk humanistycznych, wykładowca WSAiB

Jestem absolwentką filologii polskiej, doktorem nauk humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie literaturoznawstwa, specjalność: literatura polska.

Moje zainteresowania naukowe to: komparatystyka, językoznawstwo stosowane, gender studies, emotional studies, literatura XIX i XX wieku, teoria literatury, autobiografizm w literaturze.

Wygłaszałam referaty i współorganizowałam kilkanaście konferencji naukowych, a także brałam udział w takich inicjatywach jak: Studia na Horyzoncie, Lekcje bez klucza, Trójmiejska Kawiarnia Naukowa czy Doktowykłady. Jestem autorką kilkunastu artykułów naukowych, publikowałam m.in. w Gdańskich Zeszytach Kulturoznawczych i czasopiśmie Jednak Książki. Działam w Interdyscyplinarnym Kole Naukowym Doktorantów FSD UG. Identyfikuję się jako fanka romantyzmu jako teorii i pragmatyzmu jako praktyki. W 2021 roku nakładem wydawnictwa Krytyki Politycznej ukazała się moja praca doktorska zatytułowana „Słowacki. Wychodzenie z szafy”, wyróżniona jako jedna z 15 najważniejszych książek 2021 roku.

Współtworzyłam projekt Rebelatorium – warsztaty z tworzenia gier planszowych organizowane przez wydawnictwo Rebel.pl, z którym współpracowałam.

W latach 2015–2017 prowadziłam zajęcia z Kultury języka polskiego na Uniwersytecie Gdańskim, a także gościnnie zajęcia z poetyki z nowatorskim wykorzystaniem gier planszowych.

Od 2012 roku prowadzę kursy i zajęcia z języka polskiego jako języka obcego na różnych poziomach zaawansowania. Współpracowałam z trójmiejskimi szkołami językowymi takimi jak Siesta, British International School Of Gdańsk, Akademia Języka Polskiego, a także z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

Od 2019 roku prowadzę lektorat z języka polskiego jako języka obcego dla studentów Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni.

Nowicka M.J., Słowacki. Wychodzenie z szafy, Warszawa 2021.

Nowicka M.J., Życie totalne, czyli o szczerości w teatrze typu in-yer-face na podstawie twórczości Sary Kane, [w:] Gdańskie Zeszyty Kulturoznawcze, nr 1/2015.
Nowicka M.J., Lana Del Rey – emocje na żądanie, czyli Born to die jako realizacja współczesnego amerykańskiego marzenia o miłości, [w:] „Emocje. Ekspresja. Poetyka  przegląd zagadnień”, red. Diana Saniewska, Kraków 2013.
Nowicka M.J., Miłość Fedry – obraz kazirodztwa jako namiętności zakazanej na podstawie wybranych reinterpretacji mitu,  [w:] „Trwała obecność mitu w literaturze i kulturze”, pod red. K. Żukowskiej, M. Karwowskiej i M. Grabowskiego, Łódź 2016.
Nowicka M.J., Sex, drugs & gender w „Heroinie” Tomasza Piątka,  [w:] Jednak Książki nr 8 (2017).
Nowicka M.J., Tonąc w błękicie, czyli o miłości romantycznej w korespondencji Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego, [w:]  „Emocje-język-literatura”, red. D. Saniewska, Kraków 2016.
Nowicka M.J., Ten wiecznie obcy. Szkic o peregrynacjach Juliusza Słowackiego, [w:] „Emocje-miejsca-literatura”, red. D. Saniewska, Kraków 2017.