dr Paweł Bykowski

Jestem absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz doktorem nauk humanistycznych – Wydział Nauk Społecznych UG.

Jako pracownik naukowy i dydaktyczny prowadzę badania dotyczące zagadnień zmian organizacyjnych i społecznych w środowisku lokalnym oraz obszarze MSP.

Interesują mnie tam przede wszystkim zagadnienia związane z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzaniem behawioralnym, planowaniem organizacyjnym.

Aktualnie kończę monografię o roboczym tytule „Kapitał społeczny jako czynnik rozwoju lokalnego. Studium porównawcze Pomorze a obwód lwowski (Ukraina)”.

Prowadzę współpracę ze środowiskiem lokalnym obwodu lwowskiego (Ukraina) oraz środowiskiem biznesowym i przedsiębiorczym w Wilnie (Litwa).

Od lat jestem ekspertem ds. rozwoju lokalnego – związany z samorządami woj. pomorskiego w zakresie zmian organizacyjnych w szkolnictwie i innych podległych jednostkach. W tym obszarze odpowiedzialny jestem m. in za wprowadzanie zmian, planowanie, tworzenie i realizację audytów, budowę systemów oceny pracowniczej czy narzędzi motywacji.

Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą nieprzerwanie od 19 lat zajmuję się ekspertyzami i analizami ilościowymi i jakościowymi na rzecz środowiska MSP oraz lokalnych samorządów woj. pomorskiego.

Współpracując z firmami lokalnymi z obszaru MSP, np. Sito Poland, podejmuję działania w zakresie systemów planowania, podejmowania decyzji, motywacji i oceny pracowniczej.
Jestem członkiem Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, sekretarzem redakcji Rocznika Gdańskiego, współpracownikiem m.in. Stowarzyszenia Rajcy Gdańscy odpowiedzialnym za sprawy organizacyjne, rozwój i planowanie czy działania promocyjne.

Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach, strategii rozwoju, ekspertyz i audytów.

Audyt szkolnictwa na terenie gminy Sierakowice, Gdańsk 2020.

Audyt organizacyjny – UG Trąbki Wielkie, Gdańsk 2019.

Audyt organizacyjny. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne dalszego rozwoju gminy Trąbki Wielkie, Gdańsk 2018.
Rocznik Gdański, red. M. Mendel: Gdańsk i Stary Sambor. Tożsamości z pogranicza, Gdańsk 2018.
Bilans i podsumowanie 25-lecia samorządności gminy Puck, Puck 2018.
Audyt organizacyjny. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne dalszego rozwoju gminy Trąbki Wielkie, Gdańsk 2018.
Zagrożenia oraz bariery w rozwoju społeczno-ekonomicznym jednostki samorządu terytorialnego – na przykładzie wybranej gminy na terenie powiatu kwidzyńskiego; red. P. Lizakowski, D. Skalski, S. Dębski, [w:] Bezpieczeństwo, Zdrowie i Kultura Fizyczna: Wybrane zagadnienia, tom 6, Bydgoszcz 2017.

Raport. Badanie jakości kształcenia i losów zawodowych Absolwentów PG: Rocznik 2013, red. P. Bykowski, M. Tomczak, M. Szeluga-Romańska, Gdańsk 2016.
Studium uwarunkowań w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych 2007–2014 – gmina Sulęczyno, Gdańsk 2017.
Strategia edukacji gminy Sadlinki 2015–2020, Gdańsk 2016.

– Audyt szkolnictwa na terenie gminy Sierakowice, Gdańsk 2020.

– Audyt organizacyjny – UG Trąbki Wielkie, Gdańsk 2019.

– Audyt organizacyjny. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne dalszego rozwoju gminy Trąbki Wielkie, Gdańsk 2018.
– Rocznik Gdański, pod. red. M. Mendel; Gdańsk i Stary Sambor. Tożsamości z pogranicza, Gdańsk 2018.
– Bilans i podsumowanie 25-lecia samorządności gminy Puck, Puck 2018.
– Audyt organizacyjny. Uwarunkowania społeczne i ekonomiczne dalszego rozwoju gminy Trąbki Wielkie, Gdańsk 2018.
– Zagrożenia oraz bariery w rozwoju społeczno-ekonomicznym jednostki samorządu terytorialnego – na przykładzie wybranej gminy na terenie powiatu kwidzyńskiego; pod. red. P. Lizakowski, D. Skalski, S. Dębski, [w:] Bezpieczeństwo, Zdrowie i Kultura Fizyczna : Wybrane zagadnienia, tom 6, Bydgoszcz 2017.

– Raport. Badanie jakości kształcenia i losów zawodowych Absolwentów PG : Rocznik 2013, pod. red. P. Bykowski, M. Tomczak, M. Szeluga-Romańska, Gdańsk 2016.
– Studium uwarunkowań w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych 2007-2014 – gmina Sulęczyno, Gdańsk 2017.
– Strategia edukacji gminy Sadlinki 2015-2020, Gdańsk 2016.