dr Rafał Szyc

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Logistyki WSAiB

Moje zainteresowania i edukacja skupiają się wokół szeroko pojętej ekonomii. W 2005 r. na Wydziale Zarządzania UG (kierunek Finanse i Bankowość) obroniłem pracę magisterską pt. „Euro jako waluta unii gospodarczej i walutowej”. W 2014 na Wydziale Ekonomicznym UG ukończyłem studia podyplomowe „Transport i Logistyka”. W 2020 r. na Wydziale Ekonomicznym UG obroniłem napisaną pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krystyny Wojewódzkiej-Król pracę doktorską pt. „Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kościerskiego”. Swój rozwój naukowy łączę z praktyką zawodową. Od 2006 pracuję w przedsiębiorstwach międzynarodowego transportu samochodowego ładunków. Od 2021 jestem adiunktem w Katedrze Logistyki Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie staram się dzielić ze studentami swoją wiedzą naukową oraz zawodową.

Prowadzę zajęcia z zakresu transportu intermodalnego, zrównoważonego rozwoju branży TSL, europejskiego systemu transportowego, rynków usług TSL oraz innowacji transportowych.

R. Szyc, Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia w branży TSL (w przygotowaniu).
R. Szyc, Transport samochodowy w świetle zrównoważonego rozwoju, [w:] K. Wojewódzka-Król, Innowacje w transporcie, PWN, Warszawa 2021.
R. Szyc, A. Pobłocka, K. Wojewódzka-Król, Study of the relationship between the potential of road transport enterprises and socio-economic development of poviats in Pomorskie voivodeship, [w:] “Challenges of urban mobility, transport companies and systems: 2018 TranSopot Conference”, 2019, s. 197–210.
R. Szyc, Rola inteligentnych systemów transportowych w realizacji celów europejskiej polityki transportowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka”, nr 74, s. 423–434, 2017.
R. Szyc, Transport samochodowy w świetle globalizacji, [w:] „Logistyka: czasopismo dla profesjonalistów”, nr 3, s. 5372–5378, 2015.
R. Szyc, Kolce rzucone pod koła, miesięcznik „Eurogospodarka”, nr 5/2016, Warszawa 2016.
R. Szyc, Stalowe konie, miesięcznik „Eurogospodarka”, nr 6/2016, Warszawa 2016.
R. Szyc, Kosztowna krecia robota, miesięcznik „Eurogospodarka”, nr 7/2016, Warszawa 2016.
R. Szyc, Kaskada korzyści, miesięcznik „Eurogospodarka”, nr 8/2016, Warszawa 2016.
R. Szyc, Piękna Shqiperia czy bunkerland?, miesięcznik „Eurogospodarka”, nr 9/2016, Warszawa 2016.
R. Szyc, Na 100 foteli sprzedają 115 biletów, miesięcznik „Eurogospodarka”, nr 9/2016, Warszawa 2016.