mgr Kinga Krupska

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, gdzie ukończyłam Administrację Regionalną i Europejską I stopnia oraz uzyskałam tytuł magistra Administracji w zakresie Mediacje rodzinne.
Posiadam doświadczenie w koordynowaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zarówno na płaszczyźnie przygotowania wniosku i obsługi projektu ze stanowiska specjalisty ds. kontaktów międzynarodowych, jak i organizatora warsztatów.

Aktywnie uczestniczę w projektach europejskich, także jako lider grupy w wymianach międzynarodowych. Brałam udział w konferencji „Kierunki wspierania aktywności społecznej młodzieży w powiecie lęborskim” oraz w projekcie „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” jako Trener warsztatów dla młodzieży w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Od 2019 roku pracuję na stanowisku Agent Celny. Zajmuję się kompleksową obsługą klientów związaną z przedstawicielstwem w sprawach i procedurach celnych, sporządzam zgłoszenia celne oraz współpracuję w tym zakresie z Urzędem Celnym.