prof. zw. dr hab. Waldemar Zubrzycki

Profesor nauk społecznych; emerytowany oficer Policji, m. in. członek grupy szturmowej pododdziału antyterrorystycznego, pełnomocnik komendanta głównego Policji i pierwszy dyrektor Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Członek grupy ATLAS, zrzeszającej dowódców centralnych policyjnych jednostek antyterrorystycznych krajów UE.

Naczelnik Wydziału do Spraw Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego MSWiA, Radca Ministra w Departamencie Analiz i Nadzoru MSWiA, Sekretarz Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, Kierownik Stałej Grupy Eksperckiej w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu, Zastępca Kierownika Zespołu Zadaniowego do Opracowania Szczegółowych Założeń do Projektu Ustawy o Rozpoznawaniu, Przeciwdziałaniu i Zwalczaniu Terroryzmu, Wiceprzewodniczący Zespołu ds. inicjatywy realizowanej w ramach Rady NATO – Rosja, dotyczącej współpracy w zakresie wykorzystania przestrzeni powietrznej i zarządzania ruchem lotniczym – Cooperative Airspace Initiative CAI, Ekspert w Grupie Roboczej ds. Terroryzmu Rady Unii Europejskiej; Członek Committee of Experts on Terrorism (CODEXTER) Rady Europy, Uczestnik posiedzeń Międzyresortowego Zespołu do spraw zapobiegania nielegalnemu rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i implementacji „Inicjatywy Krakowskiej” – Proliferation Security Initiative (PSI); Członek Grupy Roboczej ds. Implementacji Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksynowej (BTWC); uczestnik posiedzeń Wspólnej Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej ds. Zwalczania Terroryzmu.

Uczestnik, organizator i kierownik wielu ćwiczeń praktycznych z zakresu fizycznego zwalczania terroryzmu o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym; autor projektów aktów prawnych różnej rangi, w tym ustaw i rozporządzeń RM; udział w pracach nad projektami: Decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej oraz w sprawie jej wdrożenia, a także Decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych; autor i współautor licznych raportów dla Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących funkcjonowania i możliwości poprawy elementów związanych z fizyczną likwidacją zagrożeń terrorystycznych.

Ekspert CEPOL w zakresie zwalczania terroryzmu; European Commission Ekspert (European Commission Authentication Service – ECAS nr EX2015D262309) in Horizon 2020, The EU Framework Programme for Research and Innovation, ekspert NATO Science for Peace and Security (SPS) Programme’s „Independent Scientific Evaluation Group” (ISEG), członek National Tactical Officers Association z siedzibą w Colorado Springs, USA, biegły sądowy z zakresu działań bojowych pododdziału antyterrorystycznego Policji.

Nagradzany i odznaczany, m. in. medalem Za zasługi dla obronności kraju (MON), Krzyżem Zasługi (Prezydent RP), odznaką Zasłużony Policjant (KGP), medalem Za zasługi dla Policji (MSWiA), krzyżem niepodległości Za zasługi i działalność dla NSZZ Policjantów.
Mgr wychowania fizycznego; ratownik wodny WOPR; sternik motorowodny; żeglarz jachtowy; skoczek spadochronowy WPD; instruktor technik ratownictwa klasycznego, speleo i ratownictwa z powietrza GOPR; instruktor licznych dyscyplin sportowych, m. in.: gimnastyki, piłki koszykowej, pływania, wspinaczki skałkowej, płetwonurkowania, kulturystyki, narciarstwa zjazdowego, boksu, strzelania.

1. W. Zubrzycki, ATLAS, Zjednoczona Europa wobec zamachów terrorystycznych, Jografika Studio Wydawnicze, 2009. ISBN 978-83-930189-0-1.
2. W. Zubrzycki, Pododdziały antyterrorystyczne Policji, Jografika Studio Wydawnicze, Warszawa 2010. ISBN 978-83-930189-1-8.
3. W. Zubrzycki, Oddział antyterrorystyczny Policji w zwalczaniu terroryzmu, Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2011. ISBN 0867-2245.
4. W. Zubrzycki, Antyterrorystyczne formacje Policji w przypadku zbrojnej agresji na RP, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2014. ISBN 978-83-7462-407-7.
5. W. Zubrzycki, Przez PZ do terroryzmu, t. 1., WSPol Szczytno 2015, ISBN 978-83-7462-488-6, e-ISBN 978-83-7462-489-3.
6. W. Zubrzycki, Tak zwany „terroryzm”, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno 2017, ISBN: 978-83-7462-590-6, e-ISBN 978-83-7462â591-3.
7. P. Guła, P. Tarnawski, W. Zubrzycki, Terroryzm – zagrożenia i przeciwdziałanie, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2005. ISBN 83-916649-9-6.
8. J. Truchan, W. Zubrzycki, Paralizator elektryczny Taser X26 jako środek przymusu bezpośredniego, wyd. WSPol., Szczytno 2009. ISBN 978-83-7462-189-2.
9. W. Zubrzycki, P. Jastrzębski, K. Ulbrych, G. Achremczyk, A. Bonus-Dzięgo, Pierwsza pomoc w działaniach specjalnych Policji, WSPol. Szczytno 2011. ISBN 978-83-7462-274-5.
10. A. Nowakowska-Krystman, W. Zubrzycki, P. Daniluk, E. Mazur-Cieślik, Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych, Difin, Warszawa, 2015. ISBN 978-83-7930-990-0.
11. W. Zubrzycki, A. Babiński, Procedury bezpieczeństwa w UE (Security procedures in the EU), Difin, Warszawa 2017. ISBN: 978-83-8085-391-1.
12. K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Jabłoński, Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku, WSPol Szczytno 2017. ISBN 978-83-7462-576-0, e-ISBN 978-83-7462-577-7.
13. J. R. Truchan, W. Zubrzycki, K. Włodarek-Podgórska, Wybrane aspekty zwalczania terroryzmu, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2017. ISBN 978-83-7462-600-2, e-ISBN 978-83-7462-601-9.
14. K. Jałoszyński, M. Stępiński, J. Jabłoński, W. Zubrzycki, Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2017 roku, Wrocław 2018. ISBN 978-83-952538-0-5.
15. W. Zubrzycki, J. Przyjemczak, Paramedyk/Paramedic (pozycja dwujęzyczna pl./eng.), Gdańsk 2018, ISBN 978-83-940578-5-5.
16. P. Łabuz, T. Safjański, W. Zubrzycki, Ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2019, ISBN 978-83-8158-118-9.
17. W. Zubrzycki, T. Aleksandrowicz, J. Cymerski, Terroryzm. Działania antyterrorystyczne 2019, Bellona, Warszawa 2019, ISBN 978-83-11-15839-9.
18. K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Jabłoński, J. Stelmach, Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2018 roku, Szczytno 2019, ISBN 978-83-7462-696-5, e-ISBN 978-83-7462-697-2.
19. A. Choromańska, I. Malinowska, A. Sadło-Nowak, W. Zubrzycki, P. Łabuz, M. Michalski, M. Nowak, M. Romanowski, Ustawa o Policji. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2022, ISBN 978-83-8291-163-3.
20. W. Zubrzycki, J. Cymerski, Terroryzm i sposoby jego finansowania, Szczytno 2022, ISBN 978-83-7462-778-8, e-ISBN 978-83-7462-779-5.