• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr hab. prof. WSAiB

Tomasz Kawka

Dr hab. Tomasz Kawka, prof. WSAiB w Gdyni. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, wydział Zarządzania i Informatyki, specjalizacja Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Od 1997 do 2016 adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Na tej uczelni obronił doktorat w 2004 pt. Wartościowanie pracy jako narzędzie funkcji personalnej, a w 2016 uzyskał stopień dra nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Autor ponad 60 publikacji z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, motywowania, wynagrodzeń, nowej gospodarki czy zarządzania w sporcie, a w tym m. in. monografii „Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja”. Od 2016 roku pracuje również na stanowisku prof. UG w Instytucie Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim.
Dr hab. Tomasz Kawka był w latach 2007 - 2014 kierownikiem studiów podyplomowych „Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” na UE we Wrocławiu, oraz „ZZL dla pracowników działu HR” dedykowanych KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie.
Głównym obszarem zainteresowań prof. T. Kawki są systemy motywowania materialnego, przeobrażenia cywilizacyjne nowej gospodarki w zakresie kapitału ludzkiego, funkcja personalna w obszarze zarządzania organizacjami sportowymi czy komunikacja społeczna.
Na stałe współpracuje jako doradca i specjalista w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim z ponad 20 organizacjami naukowo – szkoleniowymi, takimi jak m.in. Akademia Trenerska przy Instytucie Sportu w Warszawie, OTREK Training and Consulting Sp. z o.o. we Wrocławiu, Instytut Analiz Rynku Pracy w Warszawie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Technische Akademie Wuppertal, czy Zespół Młodych Naukowców przy Komitecie Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk.
Jest aktywnym i czynnym konsultantem w zakresie rozwiązań HR w praktyce. Przeprowadził ponad 30 autorskich wdrożeń w organizacjach i instytucjach systemów motywowania, wynagrodzeń czy oceny pracowniczej.
Dziedziną zainteresowań pozazawodowych jest sport, piłka nożna, a w szczególności jej aktywne uprawianie, europejskie kino, polska literatura oraz tematyka II wojny światowej.

 

Kontakt:

tel. kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Systemy wynagradzania
  • Komunikacja interpersonalna
  • Dobór, selekcja i zwalnianie pracowników

Publikacje

-