• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Gabriela Golawska-Witkowska

Dr Gabriela Golawska – Witkowska, starszy wykładowca w Katedrze Analizy Ekonomicznej i Finansów na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Od 2000 roku zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Katedrze Finansów i Rachunkowości. 
 
 
Dr Gabriela Golawska – Witkowska, ukończyła studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, karierę naukową kontynuowała na Politechnice Gdańskiej gdzie na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem Regulacje ostrożnościowe w polskim systemie bankowym na tle standardów europejskich. 
 
 
Autorka licznych publikacji o zasięgu krajowym.

 

Kontakt:

kontakt za pośrednictwem dziekanatu

Prowadzone zajęcia:

  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  • Bankowość europejska

Publikacje

Gabriela Golawska – Witkowska, Anna Rzeczycka, Instrumenty pochodne w ograniczaniu ryzyka bankowego, red. Gabriela Golawska-Witkowska, Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, 
 
Gabriela Golawska – Witkowska, Anna Rzeczycka, Inwestycje w instrumenty pochodne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, red. Gabriela Golawska-Witkowska, Katedra Finansów, 
 
Gabriela Golawska – Witkowska, Anna Rzeczycka, Kryzysy finansowe jako element wahań koniunktury gospodarczej, Pieniądze i Więź, 
 
Gabriela Golawska – Witkowska, Anna Rzeczycka, Kryzys bankowy jako przejaw niestabilności systemu finansowego, Pieniądze i Więź, 
 
Gabriela Golawska – Witkowska, Anna Rzeczycka, Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. - [praca zbiorowa] / red. Janusz Ostaszewski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów. -Warszawa, 
 
Gabriela Golawska – Witkowska, Anna Rzeczycka, Dźwignia finansowa w kształtowaniu struktury przedsiębiorstwa, w : Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. - [praca zbiorowa] / red. Janusz Ostaszewski; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Finansów, Warszawa,
 
Gabriela Golawska – Witkowska, Anna Rzeczycka, Polski rynek instrumentów pochodnych w ujęciu dynamicznym, w : Rynki finansowe : Mikrofinanse / eds. Elżbieta Ostrowska, Janusz Ossowski; Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Instytut Stelczyka, Sopot,
 
Gabriela Golawska – Witkowska, Anna Rzeczycka, Ryzyko płynności w banku komercyjnym, jego identyfikacja i minimalizowanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług, 
 
Gabriela Golawska – Witkowska, Anna Rzeczycka, Kształtowanie płynności jako element zarządzania przedsiębiorstwem Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne problemy usług,
 
 
 
 
 
 
Gabriela Golawska – Witkowska, Mechanizm powstawania kryzysu finansowego, w: Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce, Katedra Finansów, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010.