• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr hab. prof. WSAiB

Wojciech Lamentowicz

Polski prawnik, polityk i dyplomata, poseł na Sejm II kadencji. Ukończył w 1969 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym wydziale uzyskał następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych.Należał do Komitetu Obywatelskiego, był ekspertem w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Następnie do 1990 pełnił funkcję doradcy dyplomatycznego Senatu w ramach Ośrodka Studiów Międzynarodowych. Od 1990 do 1994 był dyrektorem ds. badań w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz członkiem rady dyrektorów w Institutute for East-West Security Studies w Nowym Jorku. Działał w Solidarności Pracy, w 1992 był wśród założycieli Unii Pracy. W 1993 z listy tej partii został posłem na Sejm II kadencji. Do 1995 był wiceprzewodniczącym tej partii ds. międzynarodowych. Przewodniczył polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, był wiceprzewodniczącym tego Zgromadzenia (1995–1997) oraz Specjalnym Obserwatorem OBWE ds. konfliktu Gruzja-Abchazja (1996–1997). W 1995 odszedł z klubu parlamentarnego UP, poparł Aleksandra Kwaśniewskiego, następnie do 1997 zajmował stanowisko podsekretarza stanu i doradcy ds. zagranicznych Prezydenta RP. Od 1997 do 2001 sprawował urząd ambasadora RP w Grecji i na Cyprze. Po powrocie został profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, a następnie Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni, z których to funkcji zrezygnował w 2011. Pracuje także jako radca prawny i starszy wspólnik w Kancelarii Prawnej Lamentowicz i Wspólnicy w Warszawie oraz dyrektor biura zagranicznego "Warta" S.A. w Grecji. Wykładał teorię państwa i prawa, filozofię prawa, porównawcze systemy polityczne, prawo porównawcze i stosunki międzynarodowe m.in. na uniwersytetach w Warszawie, w Szwecji, Danii, Austrii, Niemczech, Australii i w NATO Defense College w Rzymie.

Prowadzone zajęcia:

  • Prawoznawstwo
  • Teoria i filozofia prawa
  • Metodologia badań w naukach prawnych

Publikacje

-