dr hab. prof. WSAiB

Wojciech Lamentowicz

Jestem prawnikiem, politykiem i dyplomatą, posłem na Sejm II kadencji. Ukończyłem w 1969 roku studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym wydziale uzyskałem następnie stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego nauk prawnych. Należałem do Komitetu Obywatelskiego, byłem ekspertem w trakcie obrad Okrągłego Stołu. Następnie do 1990 pełniłem funkcję doradcy dyplomatycznego Senatu w ramach Ośrodka Studiów Międzynarodowych. Od 1990 do 1994 byłem dyrektorem ds. badań w Instytucie Studiów Politycznych PAN oraz członkiem rady dyrektorów w Institutute for East-West Security Studies w Nowym Jorku. Działałem w Solidarności Pracy, w 1992 byłem wśród założycieli Unii Pracy. W 1993 z listy tej partii zostałem posłem na Sejm II kadencji. Do 1995 byłem wiceprzewodniczącym tej partii ds. międzynarodowych. Przewodniczyłem polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, byłem wiceprzewodniczącym tego Zgromadzenia (1995–1997) oraz Specjalnym Obserwatorem OBWE ds. konfliktu Gruzja-Abchazja (1996–1997). W 1995 odszedłem z klubu parlamentarnego UP, poparłem Aleksandra Kwaśniewskiego, następnie do 1997 zajmowałem stanowisko podsekretarza stanu i doradcy ds. zagranicznych Prezydenta RP. Od 1997 do 2001 sprawowałem urząd ambasadora RP w Grecji i na Cyprze. Po powrocie zostałem profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, a następnie Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni, z których to funkcji zrezygnowałem w 2011. Pracuję także jako radca prawny i starszy wspólnik w Kancelarii Prawnej Lamentowicz i Wspólnicy w Warszawie oraz dyrektor biura zagranicznego Warta" S.A. w Grecji. Wykładałem teorię państwa i prawa, filozofię prawa, porównawcze systemy polityczne, prawo porównawcze i stosunki międzynarodowe m.in. na uniwersytetach w Warszawie, w Szwecji, Danii, Austrii, Niemczech, Australii i w NATO Defense College w Rzymie.

Prowadzone zajęcia:

  • Prawoznawstwo
  • Teoria i filozofia prawa
  • Metodologia badań w naukach prawnych

Publikacje

-