• adres
    ul. Kielecka 7, Gdynia
  • tel
  • e-mail

dr

Piotr Lewandowski

 dr Piotr Lewandowski


• 1984-2003 - asystent i adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego Uniwersytetu Gdańskiego,

• obecnie - adiunkt w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni,

• stażysta Uniwersytetu w Hamburgu,

• doktorant w St. Hughes College of Oxford University,

• autor publikacji z zakresu prawnych aspektów ochrony środowiska morskiego, regulacji wspólnotowych żeglugi śródlądowej, sytuacji prawnej portów morskich i prawa rzeczowego

Kontakt:

tel. 586607433

e-mail p.lewandowski@wsaib.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Prawo cywilne rzeczowe
  • Seminarium licencjackie
  • Seminarium magisterskie

Publikacje

Lewandowski P., Prawna ochrona wód morskich i śródlądowych przed zanieczyszczeniami, Gdańsk 1996,

Lewandowski P., Prawo publiczne w żegludze śródlądowej, Gdańsk 1998,

Lewandowski P., Prawo w portach morskich, Warszawa 1998,

Lewandowski P., Infrastruktura. Acquis Communautaire. Warszawa 2004,

Lewandowski P., Niedobrowolne ograniczanie prawa własności a inwestycje przesyłowe. „Przegląd Sądowy" 10/2009,

Lewandowski P., Superflua, sprzeczności prakseologiczne i luki realne w prawnej ochronie środowiska lądowo-morskiego. [W:] Prawo Morskie t.XXVI/2010,

Lewandowski P., Zagadnienia podmiotowe służebności przesyłu. „Państwo i Prawo" 6/2010.