• adres
  ul. Kielecka 7, Gdynia
 • tel
 • e-mail

dr

Anna Reiwer-Kaliszewska

Dr Anna Reiwer-Kaliszewska

2001 r. - magister prawa Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji, praca pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Kruczalaka nt. „Przekształcenie spółek” - ocena bardzo dobra

2009 r. - doktor nauk prawnych - Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji - praca pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Drwiłło nt. „Środki antydumpingowe jako prawno-finansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej"

 

Dorobek praktyczny (w tym działalność konsultingowa)

21.09.2010 r. - wpis na listę doradców podatkowych, nr wpisu 11544

Deloitte Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. - obligatoryjna praktyka u doradcy podatkowego, kończąca procedurę uzyskania kwalifikacji zawodowych doradcy podatkowego

Award - świadczenie usług w zakresie spraw finansowych, podatkowych i księgowych

Międzynarodowa Bałtycka Konferencja Prawa Finansowego nt „Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku” organizowana przez Katedrę Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Sztokholm, 8-11 październik 2010

Referat „Środki antydumpingowe jako prawno finansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej”

Książki i rozdziały w książkach:

2010 – współautorka podręcznika Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. hab. dr hab. A. Drwiłło, WoltersKluwer business ( w druku )

2010 – współautorka książki Europa przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego, C.H. Beck, ( w druku )

2009 – współautorka książki Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak [współautor:] A. Dobaczewska, A. Drwiłło, J. Gliniecka, E. Juchnevic, A. Jurkowska-Zeidler, D. Maśniak, R. Mroczkowski, P. Panfil, T. Sowiński, M. Wróblewska, A. Reiwer - Kaliszewska, M. Stwoł, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, s. 576, ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

Studia i artykuły:

Postępowanie antydumpingowe w prawie chińskim – Gdańskie Studia Prawnicze, Nr 1/2007

Baltic States Eye on Public Private Partnership for Transport Projects – Baltic Transport Journal, 5(7)/2005

Nadpłata podatku dochodowego jako przedmiot cesji – glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r. III CZP 84/03 – Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa, Nr 1-2/2005

Hasła:

AGENCJA CELNA [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

DŁUG CELNY [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

PROCEDURY CELNE [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

SKŁAD CELNY [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

TARYFA CELNA [w:] Leksykon prawa finansowego. 100 podstawowych pojęć [red:] A. Drwiłło, D. Maśniak, Wyd. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009, ISBN ISBN 978-83-255-0348-2, nr wyd. 1

Referaty:

Postępowanie antydumpingowe po akcesji Polski do Unii Europejskiej na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trans’05 „Wspólna Europa – zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami” zorganizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005,

Partnerstwo publiczno – prywatne a gospodarka oparta na wiedzy na konferencji I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy” zorganizowana przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Jurata, 2005,

Środki antydumpingowe jako instrument ochrony unijnych przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji” zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn-Maradki, 2005,

 • publiczne prawo gospodarcze,
 • prawo zamówień publicznych,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo handlowe,
 • prawo finansowe,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • instytucje i źródła prawa UE,
 • prawo celne i prawo przewozowe,
 • seminarium licencjackie,
 • wykład do wyboru „Zobowiązania podatkowe”
 

Prowadzone zajęcia:

 • Prawo podatkowe
 • Prawo celne
 • Prawo finansowe i finansów publicznych

Publikacje

 

2010 – współautorka podręcznika Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. hab. dr hab. A. Drwiłło, WoltersKluwer business

2010 – współautorka książki Europa przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego, C.H. Beck

2009 – współautorka książki Leksykon prawa finansowego., Warszawa 2009, 

Studia i artykuły:

Postępowanie antydumpingowe w prawie chińskim – Gdańskie Studia Prawnicze, Nr 1/2007

Baltic States Eye on Public Private Partnership for Transport Projects – Baltic Transport Journal, 2005

Nadpłata podatku dochodowego jako przedmiot cesji – glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r. III CZP 84/03 – Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa, Referaty:

Postępowanie antydumpingowe po akcesji Polski do Unii Europejskiej na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trans’05 „Wspólna Europa – zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami” zorganizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005,

Partnerstwo publiczno – prywatne a gospodarka oparta na wiedzy na konferencji I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy” zorganizowana przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Jurata, 2005,

Środki antydumpingowe jako instrument ochrony unijnych przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji” zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn-Maradki, 2005,

        

 • publiczne prawo gospodarcze,
 • prawo zamówień publicznych,
 • zamówienia publiczne,
 • prawo handlowe,
 • prawo finansowe,
 • ustrój samorządu terytorialnego,
 • instytucje i źródła prawa UE,
 • prawo celne i prawo przewozowe,
 • seminarium licencjackie,
 • wykład do wyboru „Zobowiązania podatkowe”
 

2010 – współautorka podręcznika Fina

2010 – współautorka podręcznika Finanse publiczne i prawo finansowe pod red. hab. dr hab. A. Drwiłło, WoltersKluwer business

2010 – współautorka książki Europa przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego, C.H. Beck

2009 – współautorka książki Leksykon prawa finansowego., Warszawa 2009, s. 576,

Studia i artykuły:

Postępowanie antydumpingowe w prawie chińskim – Gdańskie Studia Prawnicze, Nr 1/2007

Baltic States Eye on Public Private Partnership for Transport Projects – Baltic Transport Journal, 2005

Nadpłata podatku dochodowego jako przedmiot cesji – glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r. III CZP 84/03 – Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa, Referaty:

Postępowanie antydumpingowe po akcesji Polski do Unii Europejskiej na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trans’05 „Wspólna Europa – zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami” zorganizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005,

Partnerstwo publiczno – prywatne a gospodarka oparta na wiedzy na konferencji I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy” zorganizowana przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Jurata, 2005,

Środki antydumpingowe jako instrument ochrony unijnych przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji” zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn-Maradki, 2005,

        

nse publiczne i prawo finansowe pod red. hab. dr hab. A. Drwiłło, WoltersKluwer business

2010 – współautorka książki Europa przedsiębiorców pod red. Z. Brodeckiego, C.H. Beck

2009 – współautorka książki Leksykon prawa finansowego., Warszawa 2009, s. 576,

Studia i artykuły:

Postępowanie antydumpingowe w prawie chińskim – Gdańskie Studia Prawnicze, Nr 1/2007

Baltic States Eye on Public Private Partnership for Transport Projects – Baltic Transport Journal, 2005

Nadpłata podatku dochodowego jako przedmiot cesji – glosa do uchwały SN z dnia 26 listopada 2003 r. III CZP 84/03 – Gdańskie Studia Prawnicze, Przegląd Orzecznictwa, Referaty:

Postępowanie antydumpingowe po akcesji Polski do Unii Europejskiej na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa Trans’05 „Wspólna Europa – zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami” zorganizowana przez Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2005,

Partnerstwo publiczno – prywatne a gospodarka oparta na wiedzy na konferencji I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy” zorganizowana przez Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni, Jurata, 2005,

Środki antydumpingowe jako instrument ochrony unijnych przedsiębiorstw przed nieuczciwą konkurencją na konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji” zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn-Maradki, 2005,