Projekty Realizowane Ze Środków Publicznych

Inspiratorium Kariery "konkurs Absolwent"

Inspiratorium Kariery - projekt realizowany ze środków PFRON w ramach konkursu "Absolwent"   PFRON logo

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w szczególności ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Partnerem projektu jest Fundacja Aktywności Zawodowej.

Wartość projektu to: 601 827 zł


Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o złożenie oferty na realizację szkolenia Rejestrator/Rejestratorka Medyczna dla 1 osoby.

Szkolenie zrealizowane będzie w ramach projektu "Inspiratorium kariery", który finansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu ABSOLWENT. Projekt realizuje Fundacja Aktywności Zawodowej – lider projektu oraz Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

Złożona przez Państwa oferta powinna spełniać poniższe kryteria:

1. czas realizacji szkolenia: grudzień 2020 – styczeń 2021
2. miejsce szkolenia: ......
3. program szkolenia wraz z liczbą godzin
4. cena szkolenia brutto/netto

Zleceniodawca informuje:
Faktura za usługę wystawiona zostanie na WSAiB (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni,
ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, NIP 586-10-08-342).
W treści faktury proszę wskazać tytuł szkolenia oraz imię
i nazwisko uczestnika.

Ofertę proszę przesłać do dnia 01.12.2020 na adres e-mail: mentorakademicki@wsaib.pl

W przypadku pytań proszę o kontakt z
Panią Małgorzatą Łukaszewicz tel.: 586607444


Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, pod nazwą "Uczelnia dostępna".

docKarta zgłoszeniowa

docOgłoszenie o naborze Partnera

 


Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych (Konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18).

pdfOgłoszenie o naborze Partnera do projektu

pdfOferta zgłoszenia Partnera do projektu