Projekty Unijne Zrealizowane

Projekty Unijne zrealizowane przez WSAiB w Gdyni

Projekty Unijne Zrealizowane - Studia Podyplomowe

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zrealizowała w zakresie studiów podyplomowych dwa projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” projekt ten był częścią ogólnopolskiego programu studiów podyplomowych oraz „Specjalistyczne studia podyplomowe dla kadr administracji samorządowej” projekt z działania 5.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Szczegółowe opisy zrealizowanych projektów znajdują się poniżej.