Parlament Studentów

Parlament Studentów WSAiB jest jedynym organem reprezentującym ogół studentów Uczelni Kwiatkowskiego. Zarząd, w osobach Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej oraz Sekretarz reprezentuje studentów w Senacie Uczelni. Parlament powołuje studentów do gremiów uczelnianych takich jak komisja stypendialna oraz komisja ds. doskonalenia jakości kształcenia. Parlament Studentów zajmuje się również planowaniem budżetu uczelnianego na cele studenckie, w tym również działalność kół naukowych. Członkowie Parlamentu Studentów prowadzą również szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta, organizują wydarzenia kulturalne i integracyjne dla społeczności akademickiej oraz promują działalność studentów uczelni.

Parlament Studentów WSAiB należy do Forum Uczelni Niepublicznych oraz do Porozumienia Trójmiejskich Uczelni Niepublicznych.

Rzecznik Praw Studenta wybrany spośród członków Parlamentu Studentów WSAiB jest organem doradczym oraz reprezentującym studentów w sytuacji łamania ich praw.

Kontakt: parlamentwsaib@gmail.com

Media społecznościowe Parlamentu Studentów WSAiB

facebook      insta

Zarząd Parlamentu Studentów

Parlament Studentów WSAiB
Julia Licbarska

Julia Licbarska
Prawo V rok

Przewodnicząca Parlamentu Studentów WSAiB, Prezes Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Prezes Studenckiej Poradni Prawnej, Wiceprezes Koła Naukowego Prawa Administracyjnego

Natalia Drężek

Natalia Drężek
Prawo V rok

Wiceprzewodnicząca Parlamentu Studentów WSAiB, Prezes Uczelnianego klubu AZS, Wiceprezes koła naukowego Prawa Karnego, Członkini koła naukowego Prawa Administracyjnego, Członkini Studenckiej Poradni Prawnej, Koordynator w Prawniczym Programie Stażowym MECENAS

Natalia Podbielska

Natalia Podbielska
Prawo II rok

Sekretarz Parlamentu Studentów WSAiB, Członkini Koła Naukowego Prawa Administracyjnego

Wiktoria Szczukowska

Wiktoria Szczukowska
Prawo III rok

Prezes Koła Prawa Medycznego, Wiceprezes Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego

Sandra Lewandowska

Sandra Lewandowska
Bezpieczeństwo wewnętrzne II rok

Prezes Koła Naukowego Bezpiecznik, Wiceprezes Uczelnianego klubu AZS

Oleksandra Fedoruk

Oleksandra Fedoruk
Prawo II rok

Koordynator ds. Social Media Parlamentu Studentów

Patrycja Stolarska

Patrycja Stolarska
Prawo II rok

Rzecznik Praw Studenta

Akty prawne Parlamentu Studentów WSAiB