Parlament Studentów

Parlament Studentów WSAiB jest jedynym organem reprezentującym ogół studentów Uczelni Kwiatkowskiego. Zarząd, w osobach Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącej oraz Sekretarz reprezentuje studentów w Senacie Uczelni. Parlament powołuje studentów do gremiów uczelnianych takich jak komisja stypendialna oraz komisja ds. doskonalenia jakości kształcenia. Parlament Studentów zajmuje się również planowaniem budżetu uczelnianego na cele studenckie, w tym również działalność kół naukowych. Członkowie Parlamentu Studentów prowadzą również szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta, organizują wydarzenia kulturalne i integracyjne dla społeczności akademickiej oraz promują działalność studentów uczelni.

Parlament Studentów WSAiB należy do Forum Uczelni Niepublicznych oraz do Porozumienia Trójmiejskich Uczelni Niepublicznych.

Rzecznik Praw Studenta wybrany spośród członków Parlamentu Studentów WSAiB jest organem doradczym oraz reprezentującym studentów w sytuacji łamania ich praw.

Kontakt: parlamentwsaib@gmail.com

Media społecznościowe Parlamentu Studentów WSAiB

facebook      insta

Zarząd Parlamentu Studentów

Parlament Studentów WSAiB
Julia Licbarska

Julia Licbarska
Prawo stacjonarne, V rok

Przewodnicząca, Ekspert Praw Studenta, Prezes Studenckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego

Natalia Drężek

Natalia Drężek
Prawo stacjonarne, V rok

Wiceprzewodnicząca, Ekspert Praw Studenta, Koordynator w Prawniczym Programie Stażowym MECENAS, Członkini Koła Naukowego Prawa Administracyjnego

Natalia Podbielska

Natalia Podbielska
Prawo stacjonarne, II rok

Sekretarz, Członkini Koła Naukowego Prawa Administracyjnego, Członkini Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka ,,Równik”, Członkini Klubu Sportowego AZS

Patrycja Stolarska

Patrycja Stolarska
Prawo stacjonarne, II rok

Rzecznik Praw Studenta, Wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka ,,Równik", Sekretarz Koła Naukowego Prawa Administracyjnego, Członkini Klubu Sportowego AZS

Sandra Lewandowska

Sandra Lewandowska
Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne, II rok

Koordynator ds. social media, Przewodnicząca Koła Naukowego ,,Bezpiecznik", Przewodnicząca Klubu Strzeleckiego, Wiceprzewodnicząca Klubu Sportowego AZS

Oleksandra Fedoruk

Oleksandra Fedoruk
Prawo stacjonarne, II rok

Grafik i Tik Tok Content Creator, Członkini Koła Naukowego Prawa Administracyjnego

Patryk Szałkowski

Patryk Szałkowski
Zarządzanie niestacjonarne online, II rok (nabór lutowy)

Koordynator ds. sportu, Prezes Klubu Sportowego AZS, Członek Komisji ds. Ewaluacji PSRP, Członek Koła Naukowego ,,Bezpiecznik'', Członek Klubu Strzeleckiego

Patrycja Nawrocka

Patrycja Nawrocka
Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne, II rok

Student z Sercem na Dłoni (koordynator akcji charytatywnych i pomocy studenckiej), Członkini Koła Naukowego ,,Bezpiecznik", Członkini Klubu Sportowego AZS

 Bartosz Przybysz

Bartosz Przybysz
Bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne, II rok

Koordynator ds eventów i integracji studenckiej, Członek Koła Naukowego ,,Bezpiecznik", Członek Klubu Sportowego AZS

Alan Dargacz

Alan Dargacz
Prawo stacjonarne, II rok

Pełnomocnik Rzecznika Praw Studenta, Członek Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka "Równik", Członek Koła Naukowego Prawa Karnego

Akty prawne Parlamentu Studentów WSAiB